FAQ Wetgeving

Waar kan ik dan een geneesmiddelenvoorschriftenboekje bekomen?

Vroedvrouwen die hun diploma voor 1 oktober 2014 behaald hebben, moeten eerst een bijkomende opleiding van minimum 30 uren volgen. Na het succesvol volgen van de opleiding moet de vroedvrouw zich laten registeren bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid. Studenten vroedkunde die afstuderen na 1 oktober 2014, ontvangen op hun diploma-supplement een duidelijke vermelding dat hen de mogelijkheid geeft om geneesmiddelen voor te schrijven.

Het RIZIV heeft zich op deze maatregel voorbereid en daarvoor onder andere contact opgenomen met de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid (die dat KB beheert). De exacte datum waarop vroedvrouwen die beperkte lijst van geneesmiddelen zullen kunnen voorschrijven, is afhankelijk van de registratie van die vroedvrouwen (die de bijkomende opleiding hebben gekregen). Formeel doet de Minister dit, maar in de praktijk zal de FOD Volksgezondheid dit uitvoeren (zie artikel 1, §2 van het KB). Contacten met de FOD spreken van een termijn van enkele maanden om die registratieprocedure uit te werken en die voor de eerste groep van vroedvrouwen die aan de voorwaarden voldoen effectief toe te passen. Over die registratieprocedure zal de FOD Volksgezondheid binnenkort een mededeling plaatsen op hun website (www.health.fgov.be). Die mededeling zal ook de contactgegevens omvatten van de betrokken organen/personen binnen de FOD. 

Vervolgens zal de FOD een lijst van de geregistreerde vroedvrouwen aan het RIZIV bezorgen. De bekwamingscode (de laatste 3 cijfers van het RIZIV-nummer) van de vroedvrouw zal veranderd worden zodat alle partners en hun informaticatoepassingen eenvoudig de vroedvrouwen herkennen die de geneesmiddelen uit die beperkte lijst mogen voorschrijven. Vanuit het RIZIV zullen ook instructies worden gegeven naar o.a. apothekers in het kader van die nieuwe bevoegdheden. 

Ook voor de voorschriftenboekjes wordt er een regeling uitgewerkt. De timing hiervan is dus afhankelijk van de termijnen van die registratieprocedure bij de FOD.

Vanuit de VBOV zullen wij u op de hoogte houden van de verdere evoluties.