FAQ Wetgeving

Mag een vroedvrouw werken op de pediatrie?

Per juni 2016 (M. Eggermont):

Het KB van 13 juli 2006 houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor kinderen moet voldoen om erkend te worden en tot wijziging van het KB van 25 november 1997 houdende vaststelling van de normen waaraan de functie "chirurgische daghospitalisatie" moet voldoen om te worden erkend, bestaat niet meer. Volgens het nieuwe KB van 2 april 2014 houdende de vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor kinderen moet voldoen om erkend te worden, dient het “basiszorgprogramma voor kinderen” op een pediatrische dienst de volgende niet-medische personeelsomkadering te hebben:

Art. 22. Het basiszorgprogramma beschikt over voldoende verpleegkundigen die naar aantal en kwalificatie worden aangepast aan de aard en het volume van de patiëntenproblemen.

  Art. 23. Tijdens de normale werkuren moet een basiszorgprogramma beschikken over minstens een verpleegkundige houder van de bijzondere beroepstitel in de pediatrie of in de neonatologie of over een verpleegkundige met minimaal 5 jaar ervaring als verpleegkundige van een zorgprogramma voor kinderen op de datum van de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.

De personeelsomkadering  in een “gespecialiseerd zorgprogramma” legt nog meer de focus op de expertise van de verpleegkundige:

Art. 41. Minstens 75 % van het verpleegkundig personeel werkzaam in het gespecialiseerd zorgprogramma moet bestaan uit gegradueerde verpleegkundigen of bachelors in de verpleegkunde met een bijzondere beroepstitel in de pediatrie of in de neonatologie of uit verpleegkundigen die op de datum van bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad, minstens 5 jaar effectief werkzaam zijn in een erkend zorgprogramma voor kinderen.

  Art. 42. Het gespecialiseerd zorgprogramma verzekert per verpleegafdeling 24 uur op 24 de permanente aanwezigheid van minstens een verpleegkundige houder van de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de pediatrie of neonatologie of een verpleegkundige die kan aantonen dat hij/zij beschikt over 5 jaar ervaring in een zorgprogramma voor kinderen op de datum van publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.

  Art. 43. Het gespecialiseerd zorgprogramma moet binnen het ziekenhuis een beroep kunnen doen op de volgende disciplines : 1° een diëtist;2° een kinesitherapeut;3° een logopedist.

Vroedvrouwen afgestudeerd vóór 1 oktober 2018 mogen de verpleegkunde beoefenen, ook op de pediatrie, maar uit het wettelijk kader blijkt duidelijk dat een gering aantal personeelsleden niet-verpleegkundigen kunnen zijn.