Aanvragen van een RIZIV-nummer

Tijd: enkele weken (langer indien er bijkomende inlichtingen noodzakelijk zijn)

Het jou toegekende RIZIV-nummer zal vermeld staan op het inschrijvingsgetuigschrift, dat je samen met de overeenkomst en de nomenclatuur wordt toegestuurd. Dit inschrijvingsgetuigschrift heb je nodig om je "getuigschriften voor verstrekte hulp" te kunnen aanvragen.

Algemene procedure

Je hebt nog geen nummer: je stuurt een afschrift van je geviseerde en geregistreerde diploma, samen met een aanvraagbrief, naar het  adres van het RIZIV met  vermelding van: voornaam, naam en adres.

Als pasafgestudeerde kan je op basis van je getuigschrift een  inschrijving bekomen. Deze situatie moet echter geregulariseerd worden zodra jij je diploma hebt gekregen.

Indien je reeds een nummer hebt, maar niet het inschrijvingsgetuigschrift, kan je dit op eenvoudige schriftelijk vraag verkrijgen. In dit schrijven niet alleen je voornaam, naam en adres vermelden, maar ook je RIZIV-nummer. 

Groepspraktijken

Vroedvrouwenpraktijken kunnen een groepsnummer aanvragen waarop er dan gezamenlijk gedeclareerd kan worden op voorwaarde dat alle leden zijn toegetreden tot de overeenkomst en ze de derdebetalersregeling toepassen. Het oprichtingen van een vennootschap is niet noodzakelijk. Opgelet! Omwille van technische redenen is dit momenteel tijdelijk niet mogelijk (6/3/2018). Indien er een oplossing gevonden wordt, kan dit op een later tijdstip (nog niet bepaald) opnieuw aangevraagd worden.

Adres

RIZIV
Dienst voor geneeskundige verzorging
Afdeling Vroedvrouwen
Tervurenlaan 211
1150 Brussel
02/739.74.79
www.riziv.be

Openingsuren (telefonisch):  dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12 uur; maandag en donderdag van 13 tot 16 uur
Openingsuren kantoren: 9u-12u en 13u30-16u

Verplicht schriftelijk meedelen: adreswijziging, toetreding tot de overeenkomst, verzoek tot bevestiging van inschrijving

Update: 24/09/2018