Derdebetalersregeling

Dit heeft vooral te maken met hoe jij in de toekomst je honoraria wil ontvangen. Een idee hebben van je doelgroep kan in deze keuze belangrijk zijn.

Wel derdebetalersregeling:

  • je bent zeker het geld te ontvangen: belangrijk als een groot deel van je cliënten tot de vierde wereld bevolking behoort;
  • er wordt vaak laat uitbetaald en zelden alles in één keer;
  • administratief vraagt dit een grotere inzet;
  • De gegevens van de ziekenfondsen zijn te vinden op de site van het RIZIV

Geen derdebetalersregeling:

  • je staat zelf in voor het innen van je honoraria;
  • je helpt mensen bewuster worden van de kost van een verstrekte zorg;
  • je kan sinds oktober 2015 ook de keuze maken in derdebetalersregeling de bedragen te ontvangen.

Opgelet: als jij ook werknemer bent en als dusdanig een RIZIV-nummer hebt, zijn de overeenkomsten die in die hoedanigheid getekend zijn ook bindend voor je zelfstandige praktijk.   

Update: 25/09/2018