Diploma laten viseren en registreren

Pas nadat je diploma geviseerd en geregistreerd is, mag je als vroedvrouw werken.

Het Koninklijk Besluit van 10 april 2014 laat toe om het visum voor het beroep van vroedvrouw vanaf 1 juli 2015 via een gecentraliseerde procedure af te leveren. De vroedvrouwen zullen zich vanaf dan niet meer hoeven aan te bieden bij de provinciaal geneeskundige commissie (PGC) om hun visum te bekomen.

Vanaf 1 juli 2015 zullen de afgestudeerden hun visum via een elektronisch formulier op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de de voedselketen en Leefmilieu moeten aanvragen. Deze procedure loopt als volgt:

De toekomstige vroedvrouw logt zich in op de website van de FOD op het elektronisch aanvraagformulier met behulp van de identiteitskaart of met het burgertoken. U kiest dan "vroedvrouw" en met een scan van uw diploma of voorlopig attest zult u uw aanvraag staven.

Voor de buitenlandse aanvragers die niet beschikken over een elektronische identiteitskaart wordt een alternatief formulier voorzien. U zal de persoonlijke gegevens manueel ingeven en naast een scan van uw diploma of attest van afstuderen vraagt men tevens een scan van uw identiteitskaart of paspoort.

Update: 24/09/2018