Getuigschriftenboekjes

Hoe verstrekte hulp aanrekenen op het getuigschrift?

Sinds 1 juli 2015 ben je als zorgverlener wettelijk verplicht om het van de patiënt ontvangen bedrag voor de verleende verstrekkingen (betaling met geld of via bankkaart) op het deel ontvangstbewijs van het getuigschrift voor verstrekte hulp of van aflevering te vermelden. Om gemakkelijker aan de wettelijke verplichtingen te voldoen met betrekking tot het vermelden van het ontvangen bedrag en van het nr. van de Kruispuntbank van ondernemingen (KBO), zijn ook de getuigschriften voor verstrekte hulp aangepast en vereenvoudigd sinds 1 juli 2015.

Op het deel ontvangstbewijs vermeld je het bedrag dat je van de patiënt ontvangen hebt (contante betaling of via bankkaart) of "0" indien de patiënt niets heeft betaald. Het verzamelgetuigschrift (model D) bevat ook een deel ontvangsbewijs.

In het deel ontvangstbewijs van het getuigschrift zal het KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen)-nummer vermeld moeten worden van diegene die de honoraria int.
 

Lees meer op de website van het RIZIV

Download de presentatie van het RIZIV:  'Financiële transparantie van de geneeskundige verzorging: principes en nieuwigheden'

Bestelling van getuigschriftboekjes

Bpost (www.medattest.be) is bevoegd voor het afleveren van de getuigschriftenboekjes en kettingformulieren aan de zorgverleners. Meer uitleg over de bestelprocedure kan je terugvinden in de online handleiding van Medattest.

Momenteel kan je op verschillende manieren de getuigschriften aanvragen. Je krijgt deze info (met activatiecode voor de online bestelling) op het moment dat je RIZIV-nummer wordt toegekend.

Vooraf betalen is verplicht en dat kan via online banking, kredietkaart of overschrijving.

Geldige bestellingen gebeuren als volgt:

  • Via internet op www.medattest.be
  • Verstuur het voorgedrukte bestelformulier ingevuld en onder gefrankeerde omslag naar: "RIZIV Getuigschriften, Postbus 30005, 1000 Brussel"
  • Fax het voorgedrukt bestelformulier ingevuld naar 02/278.55.00

Leveringstijd: online, na betaling nog 9 dagen
Fax: na 4 dagen krijg je een uitnodiging ter betaling, na betaling nog 9 dagen

Opgelet ! Vanaf 01/01/2019 zal het niet meer mogelijk zijn om uw bestellingen te plaatsen via fax of post. Alle bestellingen zullen geplaatst moeten worden via de online eShop van Medattest. Je zal verbinding moeten maken met de online eShop van Medattest via een beveiligde identificatie zoals de eID-kaart. Jouw gebruikersnaam en wachtwoord zullen niet langer geldig zijn. Meer info op de website van het RIZIV.

Gebruik

Als je de overeenkomst tussen de vroedvrouwen en de verzekeringsinstellingen hebt ondertekend mag je voor je RIZIV-nummer een "1" plaatsen.

Elke bestelling van getuigschriftenboekjes wordt aan de dienst der belastingen gemeld door de Dienst getuigschriften voor verstrekte hulp.

Het onderste afscheurbare strookje van het getuigschrift is een ontvangstbewijs en dient als kwijting voor alle beroepsontvangsten.

De ontvangsten op de formulieren in boekjes worden per boekje samengevat en opgeteld, eventueel op een telband en in dit boekje bewaard. De ontvangsten vermeld op kettingformulieren worden eveneens samengevat en opgeteld per reeks van 50 of per computerlisting.

Op het einde van het kalenderjaar worden de overblijvende formulieren, van het op 31 december in gebruik zijnde boekje, doorgestreept en bewaard in het boekje. Als je fouten maakt bij het invullen van een formulier, eveneens doorstrepen en bewaren in het boekje. Gecorrigeerde formulieren worden door de ziekenfondsen geweigerd.

De boekjes of kettingformulieren worden doorlopend genummerd per beoefenaar en per leveringsjaar. Ze moeten volgens deze nummering gebruikt worden. Ze blijven onbeperkt geldig, ook na het verstrijken van het jaar van levering.

Update: 25/09/2018