Reiskostenvergoeding

Vergoed door het RIZIV:

Reiskostenvergoeding  in het raam van de prenatale zittingen van een risicozwangerschap:

  • € 0,27/km pseudo-codenummer 422973
  • voor de twee huisbezoeken in de prenatale zittingen zijn de reiskosten tot 10 km (heen en terug) inbegrepen
  • hopelijk in de toekomst ook voor ‘postnataal toezicht en verzorging bij verwikkelingen'

Niet vergoed door het RIZIV, maar vrij te vragen door de vroedvrouw zelf:

  • in het raam van alle andere verstrekkingen: prenatale zittingen, miskraam, arbeid volgen, bevalling, postnataal...  

De kostprijs hiervan moet duidelijk afgesproken en door beide partijen (vroedvrouw en patiënt) ondertekend worden.

Sommige ziekenfondsen betalen deze reiskosten geheel of gedeeltelijk terug, meestal in het kader van een hospitalisatieverzekering.

Update: 25/09/2018