Vroedvrouwen Verleggen Grenzen

Ontstaan

De werkgroep "Vroedvrouwen verleggen grenzen (VVG)" werd geboren in januari 2006 na een medische missie van enkele VBOV-leden in Senegal. De Vlaamse vroedvrouwen zijn niet onverschillig voor het werk van hun collega's in het zuiden.

Visie

"Empower women by empowering midwives" is de slogan waar we voor gaan. Het universeel recht van elke vrouw op een goede en veilige reproductieve gezondheidszorg willen we helpen ondersteunen door onze expertise te delen met onze collega’s in het zuiden. Netwerken via de noordzuid-as dragen bij tot onze bewustwording van de moeder-kind zorg wereldwijd. Op deze manier proberen we een bijdrage te leveren aan het behalen van de milleniumdoelstellingen tegen 2015!

Doelstellingen en activiteiten

De VBOV vzw is momenteel actief in twee projecten:

  • Rwanda-project: Rwanda, District Huye, meerdere gezondheidscentra en districtziekenhuis. In dit project van LUMOS (Leuvense Universitaire Medische Ontwikkelingssamenwerking en Solidariteit) is de VBOV vzw partner.

  • Project SENEGAL BEVALT: Senegal, M'bour, Project. Dit project is een initiatief van de VBOV vzw. SENEGAL BEVALT lanceerde op 14 september 2015 een nieuw promotiefilmpje.

Deze projecten omvatten verschillende activiteiten en doelstellingen:

  • Organiseren van werkmissies in Senegal "Senegal bevalt".
  • ​Deelname aan en het ter beschikking stellen van onze expertise aan het Rwanda-project, in samenwerking met LUMOS.
  • Sensibiliseren en informeren van de Vlaamse vroedvrouwen door gerichte studiedagen rond deze onderwerpen.
  • Fundraising via eigen initiatieven en door samenwerking met Caritas International Belgium.
  • Inventariseren van VBOV-leden die tijdelijk of permanent aan het werk zijn in ontwikkelingslanden en hen via de VBOV-site en het "Tijdschrift voor Vroedvrouwen" van de VBOV vzw een forum aanbieden voor communicatie en ondersteuning.
  • Het ter beschikking stellen van onze moeder-kindzorg expertise aan organisaties, NGO's (Niet Gouvernementele Organisaties) en andere initiatieven.

Werking

De werkgroep vergadert 4 maal per jaar volgens de noden van de agenda. Regelmatig worden missies georganiseerd naar Rwanda en Senegal. Deze worden door de werkgroep ondersteund en opgevolgd.

Leden

Hilde De Grave, Chistine De Meyer, Hanne Devos, Marlene Reyns, Sabine Van de Vyver, Trees Van Hove, Marianne Mox, Caroline Massy, Annick De Bruyne, Hilde Curinckx, Chris Van Gaver, Elena Verheyden

Coördinator: Anne Snoeck (e-mail; gsm: +32 486 180 692)

De projecten van de werkgroep "Vroedvrouwen verleggen grenzen" financieel ondersteunen kan ! De VBOV vzw heeft met dit doel een speciaal rekeningnummer ontwikkeld: VBOV vzw, Vroedvrouwen verleggen grenzen, Haantjeslei 185-01, 2018 Antwerpen: BE24 7370 1744 9838.

Indien u voor het VBOV-project "Senegal bevalt' (P1242) een gift doet via het rekeningnummer BE10-2100-4715-6604 van Caritas met vermelding van 'P1242' krijgt u vanaf € 40,00 een fiscaal attest toegestuurd.