Wat moet je vermelden in het vakje "KB 15.07.2002" in geval van de derdebetalersregeling?

In dit vakje moet u het volgende vermelden:

•       "Ja": indien u het persoonlijk aandeel (remgeld) volledig opeist

•       "Neen": indien u het persoonlijk aandeel (remgeld) niet opeist

•       "het bedrag van de opgeëiste honoraria": bv. indien u enkel een deel van het persoonlijk aandeel (remgeld) opeist.

Op basis van de informatie vermeld in het vakje "KB 15.07.2002” zal het ziekenfonds van de patiënt correct het persoonlijk aandeel (remgeld) opnemen in de MAF(maximumfactuur)-teller van de betrokken patiënt.

Meer info op de website van het RIZIV.

Update: 20/12/2016