Welk bedrag moet vermeld worden op het deel 'ontvangstbewijs' in geval van de derdebetalersregeling?

Het ontvangen bedrag omvat het totaalbedrag dat door de patiënt is betaald, contant of via bankkaart, volledig of gedeeltelijk:

•       van de honoraria

•       van de persoonlijke aandelen ( remgelden)

•       van de supplementen

In het kader van de derdebetalersregeling wordt enkel het daadwerkelijk door de patiënt betaald bedrag vermeld, ook al is dat gelijk aan "0", en niet het bedrag van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering die rechtstreeks door het ziekenfonds ten laste genomen zal worden.

(Antwoord van het RIZIV - contactpunt "Attesteren van verstrekkingen" op 13/12/2016)

Meer info op de website van het RIZIV.

Update: 20/12/2016