Digitale gezondheidszorg

Ontstaan

De werkgroep digitale gezondheidszorg is ontstaan in 2016 als antwoord op de digitalisering die plaatsvindt in de verschillende domeinen van de gezondheidszorg. Zowel op federaal als op Vlaams beleidsniveau worden momenteel een heel reeks initiatieven opgestart waarbij de vroedvrouw niet mag ontbreken. Reeds in 2011 zijn de beroepsorganisaties van vroedvrouwen gestart met de uitwerking van een elektronisch patiëntendossier specifiek voor vroedvrouwen. Dit ging samen met de oprichting van de werkgroep Emergentis welke nu deel uitmaakt van de werkgroep digitale gezondheidszorg.

Doelstelling

De doelstelling van de werkgroep is de evoluties binnen de digitale gezondheidszorg op te volgen en de vroedvrouwen hierin te vertegenwoordigen. Volgende initiatieven worden ondermeer opgevolgd:

  • Eenlijn.be
  • WG ICT Vlaamse Overheid
  • Vitalink
  • MyCareNet
  • E-health (o.a. digitaliseren van gezondheidsgegevens van moeder en kind, in samenwerking met Kind & Gezin)
  • VOKA Health Community
  • Softwareleveranciers voor patiëntendossiers (Emergentis, Allsoft,…)
  • Softwareleveranciers voor digitale toepassingen (Health Sansa,…),

Werking

Naast de werkgroepvergaderingen die 2 tot 3 keer per jaar plaatsvinden, vertegenwoordigen de leden van de werkgroep de vroedvrouwen in vergaderingen aangaande de verschillende domeinen van de digitalisering van de gezondheidszorg

Leden

De werkgroep bestaat uit dynamische vroedvrouwen uit diverse hoeken van het werkveld, aangevuld door een extern expert.

Voorzitter: Katrien Scheerlinck en Lies Versavel
Bianca Berben, Ellen Camerlinck, Lieve Fiddelaers, Dorien Lanssens, Inge Tency, Dorien Ulenaers en Patrick Hurkmans (extern expert).