Fysiologie

In Vlaanderen bevalt 6 % van onze vrouwen zonder interventies, dit maakt de noodzaak om opleiding omtrent de fysiologische zwangerschap en bevalling te geven zeer groot. Deze opleiding richt zich naar vroedvrouwen die werken in verschillende werkterreinen.

Leden van de werkgroep

Jo Deben, Annemie Paquay, Kaat Serverius,  Annemieke De Prins, Griet Wuyts, Ann De Bruycker,  Kaatje Keppens, Marlene Reyns

Opleiding "Fysiologie"

Binnen de VBOV vzw bieden we een opleiding "FYSIOLOGIE" aan.

 

Binnen een  module "Fysiologie" krijgt de vroedvrouw een diepgaande analyse van de werking van het lichaam in de zwangerschap en de hormonen die hierin een rol spelen. Een volledig inzicht in dit functioneren schept vertrouwen in het proces. Verschillende specialisten in hun vakgebied geven deze module vorm. Deze wordt jaarlijks hernomen en is een driedaagse. Deze module wordt georganiseerd in samenwerking met Thomas More Kempen.

 

Er wordt teveel ingegrepen op een natuurlijk proces en dit heeft een absolute invloed op de outcome. Vroedvrouwen kunnen het verschil maken!