Hoofdvroedvrouwen

Ontstaan

De werkgroep "Hoofdvroedvrouwen" werd in 1994 in de schoot van de nieuwgeboren VLOV vzw boven de doopvont gehouden. De oorspronkelijk heel kleine groep groeide ondertussen uit tot een mooie weerspiegeling van jongere en wat oudere hoofdvroedvrouwen met beperkte of meer ervaring uit heel Vlaanderen.

Visie

De hoofdvroedvrouw is een belangrijke schakel binnen de zorg rond moeder en kind in een ziekenhuis. Zij kan de spilfiguur zijn tussen de verschillende afdelingen van het ziekenhuis wat betreft moeder en kind zorg én binnen haar eigen equipe. Deze werkgroep wil een forum zijn waar hoofdvroedvrouwen van gedachten kunnen wisselen en elkaar kunnen empoweren om ‘sterker’ hun equipe te kunnen leiden, begeleiden en coachen en de afdeling moeder en kind ruimer en beter te profileren binnen de structuren van een ziekenhuis.

Doelstellingen

 • Bespreken van gemeenschappelijke problemen/hinderpalen waarmee (hoofd)vroedvrouwen op de werkvloer worden geconfronteerd
 • Informeren van elkaar door het doorspelen van recente en relevante innovaties, veranderingen, ... binnen het werkveld van de (hoofd)vroedvrouw
 • Versterken van de stem van de in een ziekenhuis werkende vroedvrouw
 • Bespreken van relevante thema’s aangereikt vanuit de Raad van Bestuur van VLOV vzw
 • Empoweren van elkaar door coaching en intervisie
 • Organiseren van bijscholing voor hoofdvroedvrouwen

Werking

Er wordt minimaal vier keer per jaar vergaderd en de vergaderingen gaan steeds door in een ander ziekenhuis in Vlaanderen, waar de gastvrouw-hoofdvroedvrouw na de vergadering een rondleiding geeft op haar werkplek. Het voorzitterschap wisselt op vraag van de hoofdvroedvrouwen op regelmatige basis.
 

Activiteiten

 • Minimaal 4 vergaderingen per jaar
 • Congres (één dag) 1 maal per jaar ofwel tweedaags congres 1 maal elke 2 jaar

Leden

Voorzitters:

Leden:

 • Agnes Cornelissens (Jan Palfijn Gent)
 • Ann Spinnoy (UZ Brussel)
 • Ann Rotty (Jan Palfijn)
 • Anne Huygevelt (UZ Gent)
 • Bernadette Bijnens (UZ Leuven)
 • Carla Van Flieberge (ASZ Aalst)
 • Chantal Lein (AZ Delta Roeselare)
 • Cindy Bastiaen (AZ Lokeren)
 • Godelieve Devalckeneer (UZ Brussel)
 • Greet Denayer (Sint Maria Halle)
 • Hilde Fevery (AZ Sint Lucas Gent)
 • Karin Van Gysegem (ASZ Aalst)
 • Katrien Theetaert (UZ Leuven)
 • Kristien Werbrouck (Europaziekenhuizen Ukkel)
 • Lydia Uytterhoeven (KLINA)
 • Mark Mintjens (AZ Middelheim Antwerpen)
 • Myriame Lagae (Sint-Jozefkliniek Bornem)
 • Nadia Yousfi (AZ Glorieux Ronse)
 • Régine Goemaes (UZ Gent)
 • Renilde Bastaens (Imaldaziekenhuis Bonheiden)
 • Siska Van Damme (UZ Leuven)

Kandidaat collega's die graag bij onze werkgroep aansluiten zijn meer dan welkom. Stuur een mailtje naar het secretariaat van VBOV of naar één van de voorzitters van deze werkgroep.