Profilering

Ontstaan

Het beroep van vroedvrouw is voortdurend in beweging. Het werk van de vroedvrouw wordt in talrijke televisieseries rond bevalling in beeld gebracht. Dit is echter vaak een onvolledige en tevens geen correcte profilering van het werk van de vroedvrouw. O.a. om deze reden werd in 2004 de werkgroep "Profilering van de vroedvrouw" in het leven geroepen.

Visie

De werkgroep "Profilering van de vroedvrouw" wil de vroedvrouw en de betekenis die zij heeft voor gezinnen duidelijker kenbaar maken in de maatschappij en de media. We willen onze visie als beroepsorganisatie op zwangerschap en bevallen naar buiten brengen. 

Doelstellingen

De werkgroep wil een soort PR-functie op zich nemen. Met onze acties willen wij systematisch de bekendheid van de vroedvrouw vergroten. Tevens willen we een aanspreekpunt zijn voor iedereen die wil kennismaken met de vroedvrouw. Dit kan gaan van een journalist, een vereniging, andere zorgverstrekkers tot onze eigenlijke doelgroep, namelijk zwangeren en hun partner, pasbevallen moeders, toekomstige ouders.   

Werking

De werkgroep vergadert gemiddeld om de 2 maanden, een 5-tal keren per jaar.

Activiteiten

  • Wat wij reeds verwezenlijkten:

- 2009: implementeren van de nieuwe huisstijl van de VLOV vzw, o.a. door het vernieuwen en verder uitbouwen van de website www.vroedvrouwen.be. In

- 2010: moderniseren van de lidmaatschapsfolder van de VBOV vzw. Ook de informatiefolder, die de VBOV vzw uitgeeft om (toekomstige) zwangere vrouwen/koppels en kersverse ouders te laten kennismaken met de vroedvrouw, werd in 2010 volledig herwerkt en geüpdatet. 

- 2012:  ontwikkeling van vier banners die ons beroep kunnen profileren. Deze banners kunnen gratis gebruikt worden indien u naar een lezing gaat, een presentatie wil geven of de vroedvrouw in uw regio wil profileren. 
• Banner voor het profileren van de vroedvrouw met het accent op de prenatale periode.
• Banner voor het profileren van de vroedvrouw met het accent op de postpartum periode.
• Banner specifiek ontwikkeld voor de werkgroep en activiteiten binnen "Vroedvrouwen Verleggen Grenzen".
• Banner om de werking van de VBOV vzw te duiden. 

- 2013:  we verzorgden de ondertitels bij een profileringsfilm van ICM, waardoor hun belangrijke boodschap nu ook in Vlaanderen verspreid kan worden. Rond 5 mei 2013 deden we ook een actie op broodzakken. We verspreidden binnen Vlaanderen 20000 broodzakken om de gezinnen aan te spreken.  Wegens het succes van onze broodzakken herhaalden we deze actie in 2014, 2015 en 2016. Daarnaast ontwikkelden we ook autostickers ter algemene profilering van de vroedvrouw.

In december 2013 voerden wij in de kerstperiode actie in een aantal grote stations. Onze boodschap: "elk kind heeft recht op een vroedvrouw bij de geboorte". 

- 2014: het gaat snel in de virtuele wereld en daarom vernieuwden we onze website. Met een up to date vormgeving en herwerkte navigatie vindt u nog sneller wat u zoekt. U wordt zelf ook beter gevonden want onze pagina "zoek een vroedvrouw in je buurt" werd grondig onder handen genomen.

- zomer 2015: Op 31 juli 2015 lanceerden we tijdens een persconferentie in het UZ Brussel het filmpje ‘De kracht van vroedvrouwen’. Met dit filmpje willen we de kracht die vroedvrouwen aan vrouwen kunnen geven extra in de kijker zetten.

- zomer 2016: naar aanleiding van onze hernieuwde organisatie met nieuwe naam en nieuw logo ontwikkelden we een hernieuwde profileringsfolder en lidmaatschapsfolder.

  • Waar we momenteel mee bezig zijn:

- om ouders en gezinnen nog meer te bereiken werken we het gedeelte voor (toekomstige) ouders op onze website verder uit.

Leden

Valerie Bosmans, vroedvrouw, Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamvogel (Antwerpen)
Marlene Reyns, zelfstandige vroedvrouw, vroedvrouw AZ Nikolaas, schatbewaarder VBOV vzw
Maryse Ide, zelfstandige vroedvrouw, communicatiemedewerker VBOV vzw
Krista Dekens, zelfstandige vroedvrouw
Joke Muyldermans, zelfstandig vroedvrouw, lector opleiding vroedkunde Erasmushogeschool, Hoofdredacteur Tijdschrift voor Vroedvrouwen, voorzitter VBOV vzw
Hanne Manshoven, vroedvrouw, lector opleiding vroedkunde Erasmushogeschool Brussel
Sarah Mortier, vroedvrouw, lector opleiding vroedkunde Erasmushogeschool Brussel
Natalie Peeters, zelfstandige vroedvrouw

Oproep naar alle vroedvrouwen!

Het profileren van ons beroep doen we met ons allen. Media heeft in onze gemeenschap een sterke slagkracht! We willen vanuit de organisatie deze slagkracht in de positieve zin gebruiken. We sturen regelmatig persberichten. De VBOV vzw doet een oproep naar de vroedvrouwen en hun omgeving om, indien zij personen binnen de pers- en andere mediagemeenschappen kennen, deze te contacteren en de link te maken met de VBOV vzw. Bovendien wil de VBOV vzw vroedvrouwen en hun omgeving oproepen om de berichtgeving i.v.m. ons beroep in de gaten te houden en actuele zaken door te geven aan het secretariaat via info@vroedvrouwen.be of 03/218.89.67. Alvast van harte dank!