Wetenschappelijk onderzoek

Ontstaan

De werkgroep wetenschappelijk onderzoek ontstond in 1987 als ‘kring vroedvrouwen' van de Wetenschappelijke Vereniging voor Verpleegkunde en Vroedkunde (WVVV). Enkele jaren na de oprichting van de VLOV vzw werd beslist om de activiteiten van de ‘kring' binnen de VLOV vzw verder te zetten. In januari 1999 ging de werkgroep wetenschappelijk onderzoek van start. Na een pauze werd deze werkgroep begin 2009 terug opgestart door Régine Goemaes.

Doelstelling

De werkgroep wil bijdragen tot de verwetenschappelijking van het beroep van vroedvrouw enerzijds en de zorgverlening gaande van preconceptie tot postpartum anderzijds. Zwangerschap, arbeid en bevalling als normale fysiologische processen vormen hierbij het uitgangspunt. De werkgroep wil wetenschappelijk onderzoek in de diverse werkdomeinen van de vroedvrouwen stimuleren/ondersteunen en de vroedvrouw-onderzoeker in de kijker stellen. Verder wil de werkgroep de professionalisering van het beroep bevorderen door de aandacht te vestigen op evidence based praktijkvoering.

Werking

De werkgroep is samengesteld uit een dynamische, multi-disciplinaire groep van vroedvrouwen en andere experten uit het veld. De vroedvrouwen hebben een bachelor, master of doctoraatsdiploma en werken in een zelfstandige praktijk, in het ziekenhuis, in het onderwijs en/of zijn betrokken bij onderzoek.  De werkgroep overlegt vier tot zes keer per jaar.

De resterende vergaderdata voor 2019 zijn:

30/4: Hasselt

20/6: Antwerpen

29/8: Gent

14/11: Sint-Niklaas

Bijkomend zijn verschillende leden afgevaardigd in diverse adviesraden van organisaties en werkgroepen. Hierdoor beschikt de werkgroep over een breed netwerk. We zijn onder andere vertegenwoordigd in:

 • KCE (Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidzorg

 • EBPracticeNET

 • Werkgroep Ontwikkeling Richtlijnen Eerste Lijn (WOREL)

 • VVOC (Vlaamse Vereniging Voor Ouders van Couveusekinderen)

 • Platform wetenschap en praktijk (www.portal4care.be)

De activiteiten van de werkgroep variëren en gaan van het organiseren van een symposium en rondetafeldiscussie, het uitvoeren van een literatuurstudie of onderzoek tot het geven van een voordracht. Enkele voorbeelden zijn:

 • Avondsymposium ‘Midwifery led care’ (2010);

 • Voordracht en artikel in het Tijdschrift Voor Vroedvrouwen (TVV) ‘Eten en drinken tijdens de arbeid’ (2010)

 • Literatuurstudie hielprik en artikel TVV ‘Hand of voet, Prik of Snee? Hoe zit het er mee?’ (2011)

 • Rondetafeldiscussie ‘vroedvrouw en wetenschap’ (2013)". 

 • Medeorganisator van het wetenschappelijk congres CARE4, in samenwerking met de Master Verpleegkunde en Vroedkunde van de Universiteit Antwerpen (februari 2015 en 2017).

 • Panelgesprek 'Noodzaak of venijn, hoe kan een vaccin in de zwangerschap zijn?' (oktober 2015).

 • Artikel in het TVV ‘ Complementaire en alternatieve therapie voor, tijdens en na de zwangerschap’ (mei 2017).

 • Verder organiseerde de werkgroep in 2017 een bevraging bij vroedvrouwen over de kennis, attitude en praktijk omtrent evidence based practice. De resultaten worden momenteel verwerkt in een artikel dat zal worden ingediend bij een internationaal wetenschappelijk tijdschrift. Er zal tevens een publicatie komen in het TVV.

De werkgroep werkte ook een procedure uit voor de begeleiding en ondersteuning van bachelor- en masterproeven en onderzoeksprojecten vanuit de VBOV. Deze procedure is te raadplegen op de website in de rubriek ‘Richtlijnen en Wetenschap’.

De werkgroep werkte tevens mee aan de 3de editie van het wetenschappelijke congres CARE4 dat doorging van 4-6 februari 2019 in Antwerpen. De VBOV is afgevaardigd door leden van de werkgroep in zowel het organisatorisch en wetenschappelijk comité.

Leden

 • Florence D'haenens, vroedvrouw, doctoraatstudent VUB-UA, lector en onderzoeker aan de Erasmushogeschool Brussel.

 • Régine Goemaes, vroedvrouw, assistent en doctoraatstudent Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde UGent, directeur Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie.

 • Joline Goossens, vroedvrouw, PhD, gezondheidspromotor WGC Brugs Poort.

 • Dorien Lanssens, vroedvrouw, doctoraatstudent UHasselt en Ziekhuis Oost-Limburg, PhD, postdoctoraal medewerker UHasselt en Ziekenhuis Oost-Limburg.

 • Inge Meyvis, vroedvrouw,  lector Vroedkunde en onderzoeker Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen.

 • Joke Muyldermans, vroedvrouw, MSc, lector Erasmushogeschool Brussel, vzw De Bakermat, hoofdredacteur Tijdschrift voor Vroedvrouwen.

 • Ellen Pipers, vroedvrouw Jessa ziekenhuis Hasselt.

 • Ines Rothmann, medewerker wetenschappelijk onderzoek, VBOV vzw, Antwerpen.

 • Inge Tency, vroedvrouw, PhD, lector en onderzoeker Odisee, voorzitter werkgroep.

 • Dorien Ulenaers, vroedvrouw, doctoraatstudent UHasselt en Ziekenhuis Oost-Limburg.

 • Joeri Vermeulen, vroedvrouw, MSc, opleidingshoofd en hoofdlector Erasmushogeschool Brussel.

 • Christine Vrielinck, vroedvrouw, MSc, VG-MZG medewerker bij de beleidscel VG-MZG, AZ Damiaan Oostende.

Contact

Vroedvrouwen die geïnteresseerd zijn om de werkgroep te vervoegen of die meer informatie wensen, kunnen steeds contact opnemen via email op: wetenschap@vroedvrouwen.be of info@vroedvrouwen.be (of 03/218.89.67).