Redactie Tijdschrift voor Vroedvrouwen

doelstellingen

Het Tijdschrift voor Vroedvrouwen, uitgegeven door de VBOV vzw, is in de eerste plaats een vaktijdschrift voor vroedvrouwen. De bedoeling hiervan is de vroedvrouwen op de hoogte te houden van wetenschappelijk onderzoek, feiten en ontwikkelingen. Bovendien is dit Tijdschrift voor Vroedvrouwen één van de middelen om vanuit het bestuur van de organisatie contact met de leden te onderhouden en het netwerk tussen vroedvrouwen te versterken.

visie

De redactie heeft een duidelijk document omtrent visie en organisatie van het Tijdschrift voor Vroedvrouwen opgesteld. Dit met de bedoeling het tijdschrift in sterkere structuren te plaatsen, de werking beter te duiden en de continuïteit te verzekeren. Dit document kent de flexibiliteit die eigen is aan een organisatie in groei, maar moet als leidraad dienen voor de betrokkenen. Het document is tevens ook bedoeld om het tijdschrift beter te profileren naar de Vlaamse vroedvrouwen. 

De taak van de redactie bestaat eruit de veelheid aan wetenschappelijk gefundeerde literatuur en wijsheid - die (nog) niet wordt toegepast - naar het publiek toe te brengen en op die manier handvaten aan te reiken voor de praktijk. De redactie selecteert niet alleen artikels, zij volgt tevens de processen op die te maken hebben met de evolutie in de gezondheidszorg voor vrouw en kind

werking

Het Tijdschrift voor Vroedvrouwen verschijnt in de maanden februari, april, juni, augustus, oktober en december.

De kernredactie van het Tijdschrift voor Vroedvrouwen (TVV) vergadert vijf maal per jaar. Per vergadering wordt één tijdschrift besproken en samengesteld. Het augustusnummer is ons luchtige vakantienummer. Aanvragen tot publicatie worden hier geëvalueerd. De redactie wordt  bijgestaan door de adviesraad

De redactie wordt geleid door hoofd- en eindredacteur Joke Muyldermans.

inzenden kopij

De redactie ontvangt graag kopij van haar lezers. Ze gaat ervan uit dat de kopij elders niet is aangeboden voor publicatie, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld. Kopij dient ingezonden te worden vóór de eerste van de maand, voorafgaand aan de maand van verschijnen.

Deadlines: 1 januari (voor TVV1), 1 maart (voor TVV2), 1 mei (voor TVV3), 12 juni (voor het vakantienummer, TVV4), 1 september (TVV5) en 1 november (TVV6).

Het manuscript via e-mail naar redactie@vroedvrouwen.be. De redactie beoordeelt of het artikel in aanmerking komt voor publicatie en of het dient gewijzigd te worden. In dat geval wordt nader overleg gepleegd. De redactie behoudt zich het recht voor de tekst aan te passen.

De richtlijnen voor de auteur kunnen je helpen om een artikel op te stellen.