Aansprakelijkheid van de vroedvrouw - Arteveldehogeschool, Gent

Datum


Aansprakelijkheid is geen dagdagelijks thema voor de vroedvrouw maar de dag van vandaag is het niet meer weg te denken uit de verloskundige praktijk, ongeacht waar een vroedvrouw tewerk gesteld zal worden of reeds is, ongeacht de functie. Concreet zullen op deze studiedag twee grote luiken uitgediept worden. Enerzijds komt de aansprakelijkheid in al zijn facetten ruim naar voor en anderzijds wordt de beroepsbevoegdheid van de vroedvrouw belicht vanuit theoretisch oogpunt maar tevens onderbouwd met praktijkvoorbeelden en wordt tevens een brug gemaakt naar aansprakelijkheid met waargebeurde casussen.

 

Inhoud

Om de aandacht aan te wakkeren en onmiddellijk ondergedompeld te worden in het thema van AANSPRAKELIJKHEID gaat de studiedag passend van start met een rechtszaak die wordt nagespeeld. Twee advocaten verdedigen hun zaak en op het einde van de studiedag volgt de uitspraak. De inhoud is waarheidsgetrouw en zal voor bijna alle vroedvrouwen herkenbaar zijn.  

Jammer genoeg zijn de dag van vandaag vele vroedvrouwen betrokken partij bij rechtszaken en schadeclaims. Daarom is het noodzakelijk om de wettige uitoefening van de vroedkunde nog eens op de frissen en verder uit te diepen met voorbeelden uit de praktijk. Voorbeelden waar een nuance in de wetgeving mogelijk is en zeker zal leiden tot discussie. De gerechtelijke procedure bij aansprakelijkheid wordt dan ook niet uit de weg gegaan en nauwgezet uit de doeken gedaan. 

De term aansprakelijkheid wordt dan op zijn beurt in zijn totaliteit naar voor gebracht. Naast de uiteenzetting van het begrip, worden ook de diverse vormen besproken om zo over te gaan tot de voorwaarden en gevolgen van aansprakelijkheid. Niet alleen is er een theoretische uiteenzetting maar is de toepassing nooit ver weg. Vanuit de verschillende domein specifieke werkterreinen worden voorbeelden aangebracht en verweven in de theorie. De aandacht voor samenwerking met artsen binnen één setting wordt tevens geïllustreerd in de voordracht.  

Om dit alles nog meer te laten doordringen worden praktijk en theorie samengebracht in casuïstiek. Een tiental waargebeurde cases worden omschreven en verder toegelicht. De inbreng van de aanwezigen is hierbij noodzakelijk zodat een panelgesprek mogelijk wordt.  

Dit alles wordt afgesloten met de vraag of een vroedvrouw zich moet laten verzekeren.  

 

Programma
 

9u00      Inschrijving en onthaal 

9u30      Verwelkoming 

9u35     Casuïstiek aan de hand van een rollenspel 

10u00   De wettige uitoefening van de vroedkunde 

11u00   Gerechtelijke procedures bij aansprakelijkheid 

12u00   Middagpauze 

13u00   Theoretische inzichten betreffende aansprakelijkheid 

14u30 Pauze 

15u00   Casuïstiek en panelgesprek  

15u45   Moet de vroedvrouw zich verzekeren? 

16u15   Afsluiter en evaluatie voor studenten 

16u30: extra vragenronde voor vroedvrouwen uit het werkveld

 

Deelnameprijs

externe en AHS-studenten: 15 euro (exclusief broodje)

professionelen: 65 euro (inclusief broodje)

 

Locatie

Campus Kantienberg, Aula 3

 

Informatie en inschrijven
 

Schrijf online in.
 

Inhoudelijke vragen?

Tania Van den Hove

Lector Bachelor in de vroedkunde

09 234 71 26

Contacteer via e-mail

 

Praktische en administratieve vragen

Contacteer via e-mail