Good Practice Logo

Het kwaliteitslabel goede praktijkvoering perinatale zorg door de vroedvrouw

...Sinds 2016 zet Vlaanderen in op bevallen met verkort ziekenhuisverblijf. Moeder en kind kunnen na een normale zwangerschap, arbeid en bevalling de kraamafdeling verlaten binnen de eerste drie dagen na de geboorte. Een kortere ligduur blijkt geen negatieve invloed te hebben op de tevredenheid van de kraamgezinnen, noch de gezondheid van moeder en kind. Voorwaarde is dat kraamgezinnen een kwaliteitsvolle ondersteuning geboden krijgen door de vroedvrouw en omringd worden door een sterk perinataal netwerk vanandere zorgverleners.

Het Good Practice Logo is het kwaliteitslabel voor goede praktijkvoering voor perinatale zorg door de vroedvrouw. Vroedvrouwen met dit logo werken volgens evidence-based richtlijnen en waarborgen kwaliteitsvolle, continue en cliënt-gerichte opvolging van kraamgezinnen. Vroedvrouwen werken samen met andere zorgverleners en zorgorganisaties binnen een ruim perinataal en gezinsondersteunend netwerk.

In 2016 introduceerde de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen (VBOV) het Good Practice Logo en sindsdien staat een netwerk van meer dan 500 vroedvrouwen met het logo in heel Vlaanderen klaar om kraamgezinnen te ondersteunen.

Getuigenis Marlene Reyns

 

Wat kan het Good Practice Logo voor jou betekenen?