Geplande vormingen

Datum Titel Inhoudstype
Vorming vroedvrouwen in ziekenhuizen: aanpak en preventie van VGV (vrouwelijke genitale verminking) - GAMS België, Molenbeek Externe vorming
Focus op Oxytocine – driedaagse cursus (Engelstalig) - Zorgdragen, Zwolle (Nederland) Externe vorming
Symposium Geïntegreerde perinatale zorg - zorgpartners regio Leuven-Tienen-Diest, Leuven Externe vorming
Webinar Hellpdag: ontwikkeling voor, tijden en na PE/HELLP voor moeder en kind - Hellp Stichting, online Externe vorming
Borstvoeding uitgebreid - Boiron, online Externe vorming
De magie van buiklig: het belang van buiklig bij de motorische ontwikkeling van jonge baby's- ZOL i.s.m. Limburgse Zorgacademie (LIZA), Genk Externe vorming
5de Symposium: Updates uit het onderzoek op het menselijke embryo - Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op Embryo’s in vitro (FCE), online Externe vorming
Tweedaagse opleiding Group Care, volgens principes Centering Pregnancy - Group Care Belgium, Jette Externe vorming
Fysiologische visie foetale harttonen voor eerste en tweede lijn - Arteveldehogeschool, online Externe vorming
SAVE THE DATE Eerste inzichten Born in Brussels & Kick-off Born in Belgium Professionals - Born in Belgium Professionals, online Externe vorming
Prenatale Yoga Teacher Training voor birth professionals - De Kraamvogel, Antwerpen Externe vorming
Borstvoeding uitgebreid - Boiron, online Externe vorming
Online Netwerkevents Perinatale Mentale Gezondheid in Vlaams-Brabant - Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid vzw, online Externe vorming
SAVE THE DATE Eerste inzichten Born in Brussels & Kick-off Born in Belgium Professionals - Born in Belgium Professionals, online Externe vorming
Mensenrechten in de geboortezorg - AP Hogeschool, Antwerpen Externe vorming
Trefdag - VBOV, replay VBOV-vorming
Aansprakelijkheid van de vroedvrouw - Arteveldehogeschool, Gent Externe vorming
Borstvoedingscongres - VBOV, Leuven VBOV-vorming
Verdieping fysiologische visie CTG - Arteveldehogeschool, campus Kantienberg, Gent Externe vorming
Over zwangerschap en geboorte, gevoelige plekken & gezin: systemisch ondersteunen in de perinatale periode - IPRR vzw i.s.m. Thomas More, Mechelen Externe vorming