Wat kan het Good Practice Logo betekenen voor (toekomstige) ouders?

Een kader voor kwaliteitsvolle perinatale vroedvrouwenzorg:gpl

  1. Kwaliteitszorg: Een GPL-vroedvrouw biedt kwaliteitsvolle perinatale zorgverlening.
    Ze werkt volgens de meest recente evidence-based richtlijnen en volgt regelmatig bijscholingen.
  2. Cliëntgerichte zorg: Een GPL-vroedvrouw biedt zorg op maat. Moeder en kind staan centraal in de zorg. Ze zijn een volwaardige partner binnen het zorgproces. Beslissingen omtrent de zorg worden dan ook genomen in samenspraak met het kraamgezin en afgestemd op hun behoeftes
    en noden met respect voor bijvoorbeeld de financiële mogelijkheden, de eigenheid en de culturele achtergrond.
  3. Geïntegreerd zorgpad: Een GPL-vroedvrouw staat klaar om ouders te ondersteunen zowel tijdens de zwangerschap als na ontslag uit het ziekenhuis. De vroedvrouw voorziet de zorgen voor de moeder en baby gedurende een minimaal aantal huisbezoeken tijdens de eerste 6 tot 8 weken. Zo nodig, begeleidt ze voor een langere tijd het kraamgezin.
  4. Samenwerking binnen sterk perinataal netwerk: Een GPL-vroedvrouw biedt continuïteit in de perinatale zorgverlening, omdat ze nauw samenwerkt met de gynaecoloog, materniteit, huisarts, andere vroedvrouwen en andere zorgverleners zoals Kind & Gezin, OCMW, ... Hierdoor kan een soepeler overdracht van de intramurale zorg in het ziekenhuis naar de extramurale perinatale zorgverlening gewaarborgd worden.
getuigenis van een moeder