De rijke geschiedenis van de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen

Vanuit het NVKVV (Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen) broeide begin de jaren '90 het idee om samen met de NNBVV (Nationale Neutrale Beroepsvereniging van Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen) een eigen beroepsvereniging voor vroedvrouwen op te richten, omdat de nood aan profilering van de vroedvrouw en van het specifieke karakter van het beroep in Vlaanderen zeer groot was. Na een drietal vergaderingen bleek duidelijk dat zowel de leden van de werkgroep vroedvrouwen van het NVKVV als de leden van de sectie vroedvrouwen van het NNBVV op dezelfde golflengte zaten.

VLOV logo

Op 9 september 1994 werd op de stichtingsvergadering de VLOV vzw (Vlaamse Organisatie van Vroedvrouwen vzw) boven de doopvont gehouden. Uit de zeer snelle stijging van het ledenaantal, met vooral een toename van vroedvrouwen die bij geen van beide organisaties aangesloten waren geweest, blijkt dat de nood aan een eigen beroepsorganisatie voor vroedvrouwen groot was. Het voorzitterschap werd vanaf de stichting van de beroepsorganisatie opgenomen door Geertrui Van Brempt. Zij gaf in 2001 de fakkel door aan Marlene Reyns. Van 2014 tot 2018 was Joke Muyldermans voorzitter van de VLOV vzw.

In 1995 werd de eerste jaargang van het "Tijdschrift voor Vroedvrouwen" uitgegeven, met Lisette Geerdens als hoofdredacteur. Dit "Tijdschrift voor Vroedvrouwen" is in de eerste plaats een vaktijdschrift op gebied van verloskunde/vroedkunde en verwante wetenschappen. De bedoeling hiervan is de vroedvrouwen op de hoogte te houden van feiten en ontwikkelingen binnen het vroedvrouwen-beroep. Bovendien is dit "Tijdschrift voor Vroedvrouwen" één van de middelen om vanuit het bestuur van de organisatie contact met de leden te onderhouden. In 2004 nam Violet Vervloet de fakkel als hoofdredacteur over. Zij was zes jaar lang de drijvende kracht achter het "Tijdschrift voor Vroedvrouwen". Sinds december 2010 is Joke Muyldermans de hoofdredacteur.

VBOV logo

Vanaf 1 januari 2016 kent de Vlaamse Organisatie van Vroedvrouwen (VLOV) een totale vernieuwing. Een lang voorbereide fusie met de Unie van Vlaamse Vroedvrouwen (UVV) wordt een feit. Samen evolueren we verder tot één sterke vroedvrouwenorganisatie in Vlaanderen: de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen (VBOV vzw). Meer dan ooit organiseren vroedvrouwen zich in Vlaanderen en versterken het beroep. De sleutelbegrippen binnen onze organisatie zijn: kennis - vaardigheid - visie - competentie - spiritualiteit- evidence-based- constructief - samen en interdisciplinair. Dit is tevens onze sleutel naar de toekomst. Met deze sleutel zet VBOV vzw zich in om een steeds betere zorg uit te bouwen voor de gezinnen in Vlaanderen en engageert zich ook buiten Vlaanderen voor deze kerndoelstelling.