Aansprakelijkheid van de vroedvrouw - Arteveldehogeschool, Gent

Datum

Aansprakelijkheid is geen dagdagelijks thema voor de vroedvrouw, maar de dag van vandaag is het niet meer weg te denken uit de verloskundige praktijk, ongeacht waar een vroedvrouw tewerkgesteld zal worden of reeds is, ongeacht de functie. Concreet zullen op deze studiedag twee grote luiken uitgediept worden. Enerzijds komt de aansprakelijkheid in al zijn facetten ruim naar voor en anderzijds wordt de beroepsbevoegdheid van de vroedvrouw belicht vanuit theoretisch oogpunt, maar tevens onderbouwd met praktijkvoorbeelden en wordt een brug gemaakt naar de aansprakelijkheid authentieke casussen.

 
Programma

9u00      Inschrijving en onthaal
9u30      Verwelkoming
9u35     Casuïstiek aan de hand van een rollenspel
10u00   De wettige uitoefening van de vroedkunde
11u00   Gerechtelijke procedures bij aansprakelijkheid
12u00   Middagpauze
13u00   Theoretische inzichten betreffende aansprakelijkheid
14u30    Pauze
15u00   Casuïstiek en panelgesprek 
15u45   Moet de vroedvrouw zich verzekeren?
16u15   Afsluiter en evaluatie voor studenten
16u30  Extra vragenronde voor vroedvrouwen uit het werkveld

 

Deelnameprijs
  • €110 voor externen (incl. broodje)
  • €90 voor stageplaatsen (incl. broodje)
  • €25 voor studenten (excl. broodje)

     
Locatie

Campus Kantienberg, Voetweg 66, 9000 Gent

 

Informatie en inschrijven

arteveldehogeschool.be