Basiskennis Perinatale Psychiatrie en Infant Mental Health - Rino Vlaanderen, Leuven

Datum

4-daagse basisopleiding30 maart, 18 april, 4 mei en 23 mei

 

Studiedag met : Dr. Sarah Van Ransbeek en Hilde Seys en Prof. Dr. Titia Hompes en Sylvia De Ryck

Deze opleiding wordt georganiseerd vanuit de vier verenigingen in België die werken rond en vanuit Infant Mental Health-visie: RINO Vlaanderen, WAIMH Vlaanderen, Vlaamse Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie; in samenwerking met het Vlaams Expertisenetwerk Perinatale Mentale Gezondheid.
De opleiding wordt beurtelings georganiseerd in de verschillende Vlaamse provincies, zodat er ook gelegenheid ontstaat om je regionale collega's (beter) te leren kennen.

 

Programma

In deze 4-daagse opleiding reiken we een theoretisch en praktisch Infant Mental Health perspectief aan van waaruit we kijken naar ouder, kind en ouder/kind interactie in het domein van de Perinatale Mentale Gezondheid. Theoretische uitgangspunten helpen om te begrijpen wat er bij deze actoren aan de hand orde kan zijn. Ze helpen de hulpverlener om zicht te krijgen op de grote kwetsbaarheid en kansen die zo typerend zijn voor deze bijzondere periode. De praktijkgerichte kaders zijn bedoeld om aan de slag te gaan met ouder-kind triades in de peripartumperiode op een manier die de ontwikkeling van het jonge kind en/of van het ouderschap kan ondersteunen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over het uitbouwen van een passend relatieaanbod waarbinnen soepel en interactief gezocht wordt naar afstemming met het jonge gezin (preventie) en/of mee op zoek te gaan naar passende hulp elders (detectie en verwijzing). Op de laatste dag van de opleiding willen we nog specifiek aandacht besteden aan middelengebruik en zwangerschap. Een casuïstiekbespreking waarbij iedere deelnemer een eigen casus inbrengt is eveneens onderdeel van de opleiding.
 

Doelgroep
De groep bestaat uit maximaal 25 deelnemers. De opleiding staat open voor alle zorgverleners die tijdens de perinatale periode dicht bij de (aanstaande) ouders en de baby staan: zoals artsen, vroedvrouwen, verpleegkundigen, psychologen en pedagogen.
 

Voorkennis
Basiskennis van en ervaring met de lichamelijke en psychologische aspecten van het peripartum is wenselijk.
 

Doelstelling
Na afloop van de cursus hebben de deelnemers kennis gemaakt met de belangrijkste aspecten van psycho-sociale zorg in het peripartum, vanuit de eigen positie en achtergrond als hulpverlener. Tevens hebben zij geoefend op concreet materiaal en zijn zij in staat deze visie toe te passen in de eigen werksetting.
 

Werkwijze
Elke module bestaat uit een theoretische uiteenzetting, alsook uit een bespreking van voorbeeldcasuïstiek en toepassingen. Ter voorbereiding op de laatste opleidingsdag wordt u gevraagd de online module van het VAD ten aanzien van zwangerschap en middelengebruik door te nemen. Na het volledig doorlopen van deze online module ontvangt u van het VAD hiervoor een certificaat.

 

Deelnameprijs

€ 420

 

Locatie

UPC KU Leuven, campus Gasthuisberg Zilveren pijl, auditorium Gaudi Herestraat 49 3010 Leuven

 

Informatie en inschrijven

rinovlaanderen.be