Congres IMH: zorg voor de kleintjes, een investering in de toekomst - WAIMH-Vlaanderen, RINO Vlaanderen en PraxisP, Leuven

Datum

Deze opleiding gaat door op 3 en 4 juni 2021

 

Studiedag met : Dr Peter Adriaenssens en Dr. Binu Singh en Eileen Tang en Ilse Vansant en Lieve Van Lier en Nicole Vliegen en Toon Langeraert

De organisatie is een samenwerkingsverband tussen WAIMH-Vlaanderen, het Psychodynamische team PraxisP en RINO-Vlaanderen

Kennis over hoe jonge kinderen opgroeien en hoe ouders hun ouderlijke vaardigheden ontwikkelen, groeide binnen het IMH-denken en beïnvloedde het werk van psychologen en psychiaters. We weten dat niet alle jonge kinderen en ouders dezelfde groeikansen hebben, we weten welke krachten die groeikansen bevorderen en welke risico’s ontwikkeling bedreigen. We weten veel over hoe die eerste levensjaren van het grootste belang zijn voor de latere geestelijke gezondheid en hoe ontwikkelingsondersteuning op jonge leeftijd een verschil kan maken voor de latere volwassenheid.

Op dag 1 vertalen we deze kennis naar zorgverleners op 0° en 1° lijn, zodat ze ten volle benut kan worden voor de jongste kinderen en hun gezinnen. Deze zorgverleners van 0° en 1° lijn staan immers dicht bij jonge gezinnen en zien mogelijkheden en moeilijkheden wanneer ze zich voordoen. Zij zijn goed geplaatst een belangrijke rol op te nemen in preventie en ontwikkelingsondersteuning. Waar preventie niet voldoende is, hebben zij een plaats in detectie van vroege moeilijkheden, en in het verwijzen van gezinnen naar 2° en 3° lijn. Tenslotte zijn ze cruciale partners in de samenwerking met hulpverleners van 2° en 3°lijn, eens kinderen en gezinnen daar een behandelingstraject volgen. Gedeelde kennis overheen alle hulpverleningsechelons is dan ook een belangrijke basis voor een maatschappelijk perspectief op de allerkleinsten, voor een samenleving waarin de kleinste stekjes in de tuin de grootste zorg krijgen. Op deze dag wordt een boek over dit thema 'Vroege ontwikkeling alle kansen geven' voorgesteld. Inschrijving voor dag 1: via RINO Vlaanderen

Op dag 2 zoomen we in op het thema 'slapen' om de toepassing van het IMH-gedachtegoed, zoals voorgesteld tijdens dag 1, te concretiseren. In de 0° en 1° lijn worden hulpverleners immers vaak geconfronteerd met baby's, peuters en kleuters met in- en doorslaapproblemen. We nemen normale slaapontwikkeling onder de loep. We staan stil bij welke contextfactoren vandaag de slaap van jonge kinderen beïnvloeden en welke rol het stresssysteem van (oververmoeide) ouders kan spelen. We onderscheiden slaapstoornissen van normale slaapproblemen en hoe deze de vroege ontwikkeling en de ouder-kind relatie kan beïnvloeden. Op basis van deze gedeelde kennis stellen we een kader voor waarin zorgverleners uit 0° en 1° lijn concrete richtlijnen krijgen over wanneer preventief gewerkt kan worden, ouders gerustgesteld kunnen worden en wanneer best doorverwezen kan worden. Inschrijving voor dag 2: via WAIMH Vlaanderen

 

Programma dag 1

9u00: Onthaal

9u30: Het nest voor het nestje. De zorg voor het prille gezin op 0° en 1° lijn.- Prof. Dr. Nicole Vliegen

9u45: IMH en het nieuw geestelijke gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren. Een globale en geïntegreerde aanpak.- Toon Langeraert

10u00: Over feeën, tolken en ambassadeurs. De rollen van de zorgverlener. - Prof. Dr. Nicole Vliegen

10u45: Koffiepauze

11u15: Over milde spiegels, zorgzame taal en spelen met gedachten. Ondersteunen van ouderschap. - Prof. Dr. Eileen Tang

12u00: Vroege ontwikkeling alle kansen geven. Boekvoorstelling. - Mw. Lieve Van Lier

12u15: Lunchpauze

13u30: Kind-ontwikkeling ondersteunen: kinderspel? - Mw. Ilse Vansant

14u15: Samen (be)handelen - Dr. Binu Singh

15u00: Reflecties - Prof. Em. Peter Adriaenssens

15u45: Receptie

Raadpleeg het programma hier terug.

 

Programma dag 2

9u30: Onthaal

10u00: Inleiding Dr. Binu Singh

10u15: Slaap kindje, slaap… Wetenschappelijke visies op normale slaap en zijn geschiedenis. Prof. Dr. Inge Glazemakers 11u00: Nachtelijke escapades: gedrag of rijping? Drs. Daniëlle Hendriks

11u45: Algemene vergadering WAIMH-Vlaanderen

12u15: Lunchpauze en netwerkmoment

14u00: Slaapproblemen in het eerste levensjaar. Mw. Martine van Haver

14u45: Niets zo kwetsbaar als een slapend roosje. Een IMH-perspectief op slaap en rust. Prof. Dr. Nicole Vliegen

15u30: Slot Dr. Binu Singh

 

 

Deelnameprijs dag 1

Niet-leden: €145

Leden WAIMH-Vlaanderen en studenten van de opleiding Infant Mental Health: € 115

Inclusief? Broodjeslunch, een exemplaar van het boek en een receptie aangeboden door WAIMH-Vlaanderen, RINO Vlaanderen en PraxisP.

Overschrijving van het gepaste saldo met vermelding van de naam van de deelnemer(s). Rekeningnummer: BE57 7805 9065 4635 (RINO-Vlaanderen vzw) Vanuit het buitenland: IBAN BE57 7805 9065 4635 Betaling voor donderdag 21 mei 2020

 

Deelnameprijs dag 2

Niet-leden: €115

Leden WAIMH-Vlaanderen en studenten van de opleiding Infant Mental Health: € 85

Inclusief? Broodjeslunch, een exemplaar van het boek en een receptie aangeboden door WAIMH-Vlaanderen, RINO Vlaanderen en PraxisP.

Overschrijving van het gepaste saldo met vermelding van de naam van de deelnemer(s). Rekeningnummer: BE57 7805 9065 4635 (RINO-Vlaanderen vzw) Vanuit het buitenland: IBAN BE57 7805 9065 4635 Betaling voor donderdag 21 mei 2020

 

 

Locatie

Provinciehuis Vlaams-Brabant
Provincieplein 1
3010 Leuven

 

Vrij parkeren op de parking 'bezoekers' onder het provinciehuis is beperkt mogelijk. Parkeerticket valideren voor je vertrek aan de betaalautomaat in de inkomhal (blijft 20 minuten geldig).

 

Informatie en inschrijven

Informatie: lisa.vanbeckbergen@kuleuven.be of info@waimh-vlaanderen.be

 

Raadpleeg de folder via: https://www.waimh-vlaanderen.be/files/Folder_4-5.06.2020.pdf