Driedaagse Perinatale Psychiatrie en Infant Mental Health - WAIMH Vlaanderen, Zoersel

Datum

 

Deze driedaagse opleiding gaat door op 16 september, 28 oktober en 18 november 2020.

Na afloop van de cursus hebben de deelnemers kennis gemaakt met de belangrijkste aspecten van psycho-sociale zorg in het peripartum, vanuit de eigen positie en achtergrond als hulpverlener. Tevens hebben zij geoefend op concreet materiaal en zijn zij in staat deze visie toe te passen in de eigen werksetting.

 

Programma

In deze driedaagse opleiding reiken we een theoretisch en praktisch Infant Mental Health perspectief aan van waaruit we kijken naar ouder, kind en interactie in het domein van de Perinatale Mentale Gezondheid. Theoretische uitgangspunten helpen enerzijds om te begrijpen wat er in de interactie tussen kind en ouders aan de orde kan zijn. Anderzijds helpen ze de hulpverlener zicht krijgen op de grote kwetsbaarheid en kansen die zo typerend zijn voor deze bijzondere periode. Praktijkgerichte kaders zijn bedoeld om aan de slag te gaan met ouder-kind triades in de peripartumperiode op een manier die de ontwikkeling van het jonge kind en/of van het ouderschap ondersteunt. Dit gaat bijvoorbeeld over een passend relatieaanbod waarbinnen soepel en interactief gezocht wordt naar afstemming met het jonge gezin (preventie) en/of mee op zoek te gaan naar passende hulp elders (detectie en verwijzing). Elke deelnemer brengt een casus in.

Lesgevers: o.a. Dr. Catherine Klockaerts, Kaatje van Hemelrijk, Veerle Decorte, Dr. Kristiaan Plasmans, Sofia Vanneste, Veronique Wyckaert, Inge Van der Elst, Lauranne Segers & Helga Peeters.

 

Deelnameprijs

€350

 

Locatie

Forum 1 & 2
Gebouw 5
PC Bethanië
Andreas Vesaliuslaan 39
2980 Zoersel

 

Informatie en inschrijven

Voor meer informatie: raadpleeg de folder.

Inschrijven is mogelijk via: https://www.rinovlaanderen.be/opleiding/49/Basiskennis%20Perinatale%20Psychiatrie%20en%20Infant%20Mental%20Health%20(Zoersel).

Wenst u meer informatie over de opleiding, dan kan je je richten tot Lauranne.Segers@Emmaus.be, Psycholoog - Zorg- en Expertisecentrum Moeder-Baby https://moederbaby.be/