Ethische reflecties op de grens tussen verloskunde en psychiatrie - Vlaamse Vereniging Psychiatrie (VVP) en het Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap (LKPZ), Leuven

Datum
Programma

09.00u   Registratie & koffie

09.30u   Verwelkoming          

Prof. dr. Titia Hompes (VVP sectie perinatale Psychiatrie & LKPZ bestuurslid, psychiater UPC KU Leuven), dr. Lore Lannoo (LKPZ, bestuurslid, Gynaecoloog hoog-risico zwangerschappen, UZ Leuven)  & dr. Michiel Van Kernebeek (VVP Sectie Filosofie & Psychiatrie, Psychiater UZ Brussel)

9.40u   ‘Wilsbekwaamheid: scharnierbegrip tussen autonomie en weldoen’

Prof. dr.  Joris Vandenberghe, volwassenenpsychiater en coördinerend stagemeester psychiatrie in UPC KU Leuven en UZ Leuven. Lid van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek en van de ethische comités van UPC KU Leuven en van UZ Leuven

10.20u   ‘Verplichte zorg in de perinatale periode: juridische en ethische aspecten.’

Dr. Sanne van der Hout, docent aan de Academie voor Verloskunde in Maastricht & Dr. Katelijne Koorengevel, psychiater en geneesheer directeur van de afdeling psychiatrie Erasmus MC in Rotterdam.

11.00u   Pauze

11.30u   ‘Ongeboren onrecht, over prenatale kindermishandeling’’

Mevr. Astrid Du Four, sociaal werker, hulpverlener Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Vlaams-Brabant, mede-oprichter van Pondo & Dhr. Kristof Desair, sociaal werker, narratief systeemtherapeut, hulpverlener en directeur van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Vlaams – Brabant 

12.10u   ‘Kunnen eierstokken echt rammelen.’

Dr. Mieke Kerkhof, gynaecoloog Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch, schrijfster van meerdere boeken en columns.  

12.50u Lunch

13.45u Workshop 1

Keuze:

1.         Workshop 1: Het belang van een gesprek over kinderwens en wat kan het Nu Niet Zwanger programma daarbij betekenen

Mevr. Connie Rijlaarsdam, MSc. Grondlegger en programmamanager landelijk programma Nu Niet Zwanger. GGDGHOR Nederland.

2.         Workshop 2; Traumatische ervaringen op de werkvloer         

Dr. Mariëlle van Pampus, gynaecoloog, onderzoeker OLVG, met focus op psychische welbevinden van patiënten, partners en hulpverleners

3.         Workshop 3: Zorg voor zorgverleners na patiëntveiligheidsincidenten: state of the art

Prof. Kris Vanhaecht,  Hoogleraar kwaliteitsbeleid, Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid, KU Leuven, lid van het Europese ERNST consortium, kwaliteitsmanager binnen UZ Leuven.

4.         Workshop 4: Verplichte zorg in de perinatale periode: de praktijk

Dr. Katelijne Koorengevel, psychiater en geneesheer directeur van de afdeling psychiatrie Erasmus MC in Rotterdam.

15.00u            Pauze

15.15u            Workshop 2

Keuze:

5.         Workshop 1: Het belang van een gesprek over kinderwens en wat kan het Nu Niet Zwanger programma daarbij betekenen

Mevr. Connie Rijlaarsdam, MSc. Grondlegger en programmamanager landelijk programma Nu Niet Zwanger. GGDGHOR Nederland 

6.         Workshop 2; Traumatische ervaringen op de werkvloer         

Dr. Mariëlle van Pampus, gynaecoloog, onderzoeker OLVG, met focus op psychische welbevinden van patiënten, partners en hulpverleners

7.         Workshop 3: Zorg voor zorgverleners na patiëntveiligheidsincidenten: state of the art

Prof. Kris Vanhaecht,  Hoogleraar kwaliteitsbeleid, Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid, KU Leuven, lid van het Europese ERNST consortium, kwaliteitsmanager binnen UZ Leuven.

8.         Workshop 4: Verplichte zorg in de perinatale periode: de praktijk

Dr. Katelijne Koorengevel, psychiater en geneesheer directeur van de afdeling psychiatrie Erasmus MC in Rotterdam.

16.45u            Slot

 

Deelnameprijs

90€ vvp /vvk-leden – LKPZ – leden
180€ niet leden (psychiaters) – andere arts-specialisten, huisartsen
50€ ASO -leden vvp/vvk/ LKPZ -leden
50€ Anderen (vpk, psychologen, PMT… )


Locatie

Provinciehuis Leuven – Provinciehuisplein 1 3010 Kessel-Lo

 

Informatie en inschrijven

vvp-online.be