Nominatieformulier Gouden Pinard 2021 - individuele vroedvrouw

Ik nomineer...
Relatie met vroedvrouw:
Selectiecriteria
Motiveer of staaf met voorbeelden waarom de vroedvrouw die je nomineerde aan onderstaande criteria beantwoordt. Kan je dit niet bij alle criteria doen, sla dan over of vul n.v.t. in. Hou er rekening mee dat niet het aantal nominaties maar de motivering bij de criteria bepalend zijn voor de selectie.
 

Hartelijk dank voor je nominatie!