Fysiologische visie foetale harttonen voor eerste en tweede lijn - Arteveldehogeschool, online

Datum

Wil je meer weten over de fysiologische richtlijnen bij het interpreteren van foetale harttonen? Wil je meer zekerheid krijgen over de evaluatie van het foetaal welzijn en bijhorend management? Wij bieden interactieve praktijkgerichte workshops aan in intermittente auscultatie, CTG en STAN met als beeldende leidraad ‘wat zegt de foetus’.

We organiseren een online intro dag op 23 november 2021 over de fysiologische visie bij de interpretatie van foetale harttonen. Deze dag is zowel voor vroedvrouwen uit de eerste als tweede lijn en vormt de basis voor de volgende workshops. 

Verder kun je een verdiepende workshop volgen op de campus op 7 december 2021 over de fysiologische benadering van CTG met nieuwe richtlijnen waar dialoog over analyse en verloskundig beleid op de voorgrond staan.

Daarnaast wordt een online workshop STAN aangeboden op 12 januari 2022

Alle workshops zijn apart te volgen en worden ook voor teams georganiseerd, zowel op eigen locatie als online. Mail naar griet.wuyts@arteveldehs.be  


Programma

Workshop 1: Online introdag fysiologische visie foetale harttonen  

Aan de hand van interactieve oefeningen wordt je kennis verhoogd met betrekking tot de fysiologie en foetale harttonen, zowel in de zwangerschap als tijdens de arbeid. Doelstelling is dat je meer inzicht krijgt in de achtergronden van veranderingen in de basislijn, variabiliteit en deceleraties en je met meer vertrouwen een optimaal verloskundig beleid kunt toepassen. Volgende items komen aan bod: 

  • Kenmerken van de foetale harttonen in de zwangerschap  
  • Intermittente auscultatie= intelligente auscultatie  
  • Verdedigingsmechanismen van de foetus en fysiologische controle van de FHT 
  • Systematiek bij interpretatie van CTG: 8Cs’ benadering 
  • Soorten hypoxie en management 
  • Kindsbewegingen: wat zeggen de richtlijnen

Dinsdag 23 november 2021 van 9u tot 15.30u  
 

Deelnameprijs 

105€  Deze bijscholing komt in aanmerking voor KMO portefeuille 
 

Locatie 

Online    

Vermeld bij je inschrijving het mailadres waarmee je de interactieve bijscholing zal volgen

 

Info en inschrijven 

Mail naar griet.wuyts@arteveldehs.be dat je deelneemt + schrijf je in via https://www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/bijscholingen-en-studiedagen/foetale-harttonen-de-kijker-wat-zegt-de-foetus