Gespecialiseerde Toegepaste Farmacologie voor vroedvrouwen - AP Hogeschool i.s.m. VBOV en alle Vlaamse opleidingen vroedkunde, Antwerpen en online

Datum

Deze permanente vorming is bedoeld voor vroedvrouwen, afgestudeerd voor 1 oktober 2014, die een bijkomende opleiding dienen te volgen om in regel te zijn met het KB van 15 december 2013 betreffende de lijst van de geneesmiddelen die door de vroedvrouwen autonoom mogen worden voorgeschreven in het kader van de opvolging van normale zwangerschappen, de praktijk van normale bevallingen en de zorg aan gezonde pasgeborene in en buiten het ziekenhuis. Ook vroedvrouwen die afgestudeerd zijn na 2014 kunnen deelnemen aan deze bijscholing.

Deze bijscholing wordt georganiseerd door AP Hogeschool in samenwerking met de VBOV. 

 

Programma
 • Juridische aspecten van het voorschrijven + medicatie en borstvoeding op 12 september 2024 van 19u tot 21u​​​​​​ (ONLINE) 
 • Farmacologie van de pre-, per- en postnatale periode op 19 september 2024 van 14u tot 17u (ONLINE) 
 • Farmacologie van de pre-, per- en postnatale periode op 26 september 2024 van 14u tot 17u (ONLINE) 
 • Farmacokinetiek en –dynamiek op 3 oktober 2024 van 19u tot 21u (ONLINE) 
 • Farmacokinetiek en –dynamiek op 17 oktober 2024 van 19u tot 21u (ONLINE) 
 • Farmacologie van de pre-, per- en postnatale periode + Practicum op 24 oktober 2024 van 14u tot 17u (ONLINE) 
 • Farmacokinetiek en –dynamiek op 7 november 2024 van 10u tot 12u (OP CAMPUS)
 • Farmacologie van de pre-, per- en postnatale periode + Practicum op 7 november 2024 van 13u tot 16u (OP CAMPUS) 
 • Borstvoeding en Farmacologie op 14 november 2024 van 20u tot 22u (ONLINE) 
 • Anticonceptie op 21 november 2024 van 19u tot 21u (ONLINE) 
 • Anticonceptie op 28 november 2024 van 19u tot 21u (ONLINE)
 • Examen op 19 december 2024 (OP CAMPUS)

 

Deelnameprijs

Voor deze bijscholing Gespecialiseerde Toegepaste Farmacologie voor vroedvrouwen bedraagt het inschrijvingsgeld 270 euro.

De opleiding is erkend voor Vlaams opleidingsverlof (VOV) (vroegere betaald educatief verlof). Meer info VOV.

Als zelfstandige kan je gebruik maken van de KMO-portefeuille om je opleiding te financieren. Meer info KMO portefeuille.

 

Locatie

De lessen gaan zowel fysiek als online door. De fysieke lessen gaan door op Campus Spoor Noord - Noorderplaats, 2000 Antwerpen.

In het programma hierboven zie je welke lessen fysiek doorgaan en welke online (via Microsoft Teams).

 

Informatie en inschrijven

ap.be