Gezondheidszorg voor personen zonder wettige verblijfsvergunning of met een beperkt verblijfsrecht - BruZEL i.s.m. Brusano, online

Datum


Hoe kan je goede zorg verlenen aan personen in een precaire verblijfssituatie? Wat is er mogelijk in Brussel, hoe pak je dat aan? Hoe verlaag je mogelijke drempels, hoe volg je die patiënten op? In deze workshop krijg je antwoorden op die belangrijke vragen aan de hand van concrete informatie & tips en discussie rond praktijkgerichte voorbeelden.
 

Programma
  • 19u15 ⦁ Onthaal
  • 19u30 ⦁ Inleiding – BruZEL/Brusano
  • 19u35 ⦁ Wat zijn de mogelijkheden om medische hulp te verstrekken binnen het huidige wettelijke en maatschappelijke kader aan personen die verblijven of gehuisvest zijn binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Veerle Evenepoel, Medimmigrant
  • 20u00 ⦁ Discussie casussen in groepjes – Moderatie: Noémie Grailet, Louis Ferrant, Rita Vanobberghen, Sarah Swannet
  • 20u40 ⦁ Hoe kan je als eerstelijnszorgprofessional de medische zorgverstrekking aan personen zonder wettige verblijfsvergunning of met een beperkt verblijfsrecht best aanpakken? – Noémie Grailet, MDokters van de Wereld
  • 21u00 ⦁ Einde

 

DATUM: 15 juni 2021, van 19u30 tot 21u00

VOOR WIE? Huisartsen, verpleegkundigen en vroedvrouwen, tandartsen en apothekers.

TAAL: NL-FR ((geen simultaanvertaling , presentaties worden ondersteund door PowerPoint in de andere taal; casusdiscussies in afzonderlijke NL- en FR-talige groepen)

 

Deelnameprijs

Gratis, maar inschrijven verplicht (beperkt aantal plaatsen)

 
Locatie

Online


Informatie en inschrijven