Koepelkring

De koepelkring is het overkoepelend overleg van afgevaardigden van de vroedvrouwenkringen samen met een afgevaardigde van de VBOV vzw.

Er zijn 4 (online) overlegmomenten per jaar.


Kringcoördinator VBOV vzw: Diana Ferrin Pineda

Contactgegevens: