HELP! Er komt een zwangere met diabetes binnen - Arteveldehogeschool, Gent

Datum

26/01/2023 & 16/03/2023

Voel jij je op je gemak als er een zwangere met diabetes binnenkomt op het verloskwartier? Wat als je in de overdracht hoort dat een parturiënte met diabetes aan jou wordt toegewezen? Deze praktijkgerichte tweedaagse bijscholing laat je terug vertrouwen krijgen in je kennis en vaardigheden rond diabetes, specifiek gericht op de (toekomstig) zwangere, parturiënte in arbeid en in de postnatale periode en is direct bruikbaar op je dagelijkse werkplek.

 

Programma

Op de eerste bijscholingsdag fris je samen met andere toekomstige diabeteseducatoren de theoretische achtergrond van diabetes op. Er wordt stilgestaan bij de aandachtspunten van een vrouw met diabetes type 1 of 2 met een zwangerschapswens. En hoe verloopt de medische en relationele begeleiding van een parturiënte met diabetes tijdens de zwangerschap, bevalling en postnataal?
Er wordt ook ingegaan op specifieke vragen van de deelnemers als de tijd het toelaat.

Op de tweede casusgerichte bijscholingsdag komen interactieve praktijkgerichte casussen aan bod waar de aanvullende theorie kort wordt aangehaald. Verder gaat men dieper in over hoe je als professional omgaat met de parturiënte en haar partner: do’s en dont’s.

 

Deelnameprijs

Externen 200 euro

Stageplaatsen 180 euro

 

Locatie

Campus Kantienberg
Voetweg 66
9000 Gent

 

Informatie en inschrijven

arteveldehogeschool.be