Inwendige foetale hartmonitoring - VIVES, online

Datum
 
Programma

Tijdens deze tweede webinar inzake foetale hartmonitoring worden de basisbeginselen en nieuwigheden van de STAN®-montoring toegelicht. Naast opfrissing en interpretatie van de inwendige foetale monitoring wordt stilgestaan bij het juridische aspect van de foetale hartbewaking.
 

DOELPUBLIEK

Deze online studiedag is gericht op:

  • Vroedvrouwen werkzaam op materniteit, verloskamer, neonatologie, in de eerstelijnszorg en het fertiliteitscentrum.
  • Hoofdvroedvrouwen
  • Alle geïnteresseerden uit het werkveld.

     
Deelnameprijs

25 euro

 

Locatie

Online

 

Informatie en inschrijven

Website VIVES