Lactatiekunde - UCLL, Genk

Datum
 
SITUERING

Het geven van borstvoeding is een normale manier om een pasgeboren baby te voeden en zo tegemoet te komen aan de primaire behoeften van het jonge kind. Moedermelk voorziet in alle behoeften op nutrioneel vlak maar helpt ook actief om de baby te beschermen tegen ziektes op korte en lange termijn. Daarnaast heeft het geven van borstvoeding ook heel wat voordelen in de emotionele ontwikkeling. Het biedt troost, geborgenheid en bescherming en er ontstaat een bijzondere liefdevolle band tussen moeder en kind, waar beiden profijt van hebben in het verdere leven. Ook voor de moeder zijn er tal van gezondheidsvoordelen verbonden met het geven van borstvoeding. Tot slot zorgt borstvoeding ook voor een reductie van kosten binnen de gezondheidszorg en is het bovendien goed voor het milieu.

Lactatiekunde is een meerwaarde voor gezondheidswerkers in de moeder-kindzorg die dagelijks bezig zijn met professionele begeleiding rond borstvoeding Cursisten leren hoe ze een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan deze unieke ervaring voor moeder en kind. Door veel casuïstiek wordt een helikopterview ontwikkeld waardoor er een passende oplossing kan worden geboden bij borstvoedingsproblemen. De leerstof is evidence based onderbouwd. Alle cursisten ervaren ook een persoonlijke groei in hun professie, hetgeen bijdraagt aan plezier in het werkveld.

BFHI-erkenning

Het postgraduaat lactatiekunde is een erkende opleiding inzake borstvoeding van het medisch en verzorgend personeel van de materniteiten. Deze erkenning wordt toegekend door de federale overheidsdienst Volksgezondheid.

 

IETS VOOR JOU?

Het postgraduaat lactatiekunde is een doorgedreven specialisatie op vlak van begeleiding van moeder en kind doorheen het volledige borstvoedingsproces. Het richt zich specifiek naar gezondheidsmedewerkers (op bachelor en/of masterniveau) die minimum 1 jaar werkzaam zijn in de moeder-kindzorg (vroedvrouwen, pediatrisch verpleegkundigen, gynaecologen, kinderartsen, huisartsen, ...).

 
WAT LEER JE?

Het programma omvat 20 lesdagen (excl. examendagen) en bestaat uit 26 studiepunten verdeeld over 4 modules: 

  • Lactatiekunde 
  • Lactatiekundige als professional
  • Stage
  • Evidence Based Practice

De cursisten worden begeleid door een multidisciplinair en gedreven team van voornamelijk lactatiekundigen IBCLC en artsen met elk hun eigen vakinhoudelijke expertise. De werkvormen bestaan uit theoretische hoorcolleges, praktijkgerichte werkcolleges, vaardigheidstraining en veel casuïstiek. Er is steeds mogelijkheid tot individueel opzoekingswerk. Daarnaast dient de cursist tijd in de plannen voor zelfstudie. De studiebelasting komt overeen met gemiddeld 1 dag per week.

Na het theoretische gedeelte volgt een stage van 75 uren in een externe werksetting.

 
Deelnameprijs

De prijs voor deze opleiding bedraagt € 1.750. (studiegelden)

 

Locatie

Campus Genk
Synaps Park 5400 bus A
3600 Genk

 

Informatie en inschrijven

CONTACT: Evi Geuten - evi.geuten@ucll.be

LOCATIE: campus Genk

ONLINE: www.ucll.be/nl/postgraduaat/lactatiekunde