Levensreddende skills in de verloskunde - Karel de Grote Hogeschool, Antwerpen

Datum
 • Als acute verloskundige noodsituaties zijn gelukkig zeldzaam.
  Als ze zich toch voordoen, is het uitermate belangrijk dat alle handelingen zodanig geautomatiseerd zijn dat er rustig en adequaat gereageerd kan worden.   
 • De theorie wordt kernachtig behandeld en is gebaseerd op actuele inzichten en richtlijnen.
 • Je traint levensreddende competenties om een noodsituatie te coördineren en effectief op te lossen.
 • Je werkt aan een vlotte systematische aanpak in situaties waarin elke seconde telt.
 • Daarnaast wordt er dieper ingegaan op het effect van communicatie bij urgenties en de impact van een urgentie op een patiënt.

 • We oefenen individueel of in teamverband, onder begeleiding van onze docenten en aan de hand van realistische casussen.

 • In ons skills lab (levensechte simulatie omgeving)  kan onbeperkt ervaring worden opgedaan met het effectief oplossen van noodsituaties.

 

Programma
 • 8.45 u.: onthaal en registratie

 • 9 u.:  workshopsessie 1

 • 10.40 u.: pauze

 • 11 u.: workshopsessie 2

 • 12.40 u.: lunch

 • 13.30 u.: workshopsessie 3

 • 14.50 u.: pauze

 • 15.10 u.: workshopsessie 4

 • 16.30 u.: slotbeschouwing en evaluatie

 • 16.45 u.: einde

Vroedvrouwen die urgenties wensen te oefenen bij thuisbevallingen doen de bovenstaande 4 workshops in aparte groep.  Er wordt gevraagd om het protocol van de dienst te bezorgen en eigen materiaal mee te brengen om een zo realistisch mogelijke urgentie te simuleren.

Het programma bestaat uit interactieve simulatie workshops:

 • Handelen bij een schouderdystocie en reanimatie van de pasgeborene
 • Handelen bij een fluxus
 • Handelen bij eclampsie
 • Handelen bij diabetes in partum 
 
Deelnameprijs

De deelnameprijs bedraagt 175 euro per persoon incl. digitale syllabi en catering.

 

Locatie

Campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen (onder voorbehoud van de evolutie van de coronamaatregelen.)

 

Informatie en inschrijven

kdg.be