Levensreddende vaardigheden in de verloskunde - Karel de Grote Hogeschool, Antwerpen

Datum

 

On-campus navorming van 9u tot 16u30

 

Acute verloskundige noodsituaties zijn gelukkig zeldzaam. Als ze zich toch voordoen, is het uitermate belangrijk dat alle handelingen zodanig geautomatiseerd zijn dat er rustig en adequaat gereageerd kan worden. Tijdens deze praktijktraining,in samenwerking met ons expertisecentrum Zorgstroom, trainen we de levensreddende vaardigheden om een noodsituatie te coördineren en effectief op te lossen.

Je werkt aan een vlotte systematische aanpak in situaties waarin elke seconde telt.
Dit vereist naast kennis ook ervaring, en dus oefening. Urgenties in een thuissituatie vergen een specifieke aanpak die in aparte workshops gericht op zelfstandige vroedvrouwen worden ingeoefend.
Het programma is een afwisseling tussen de theorie en praktijk nl. simulatietraining (casussen en evaluatie) en nadien onderstaande workshops:

 • Handelen bij een schouderdystocie en reanimatie van de pasgeborene
 • Handelen bij een fluxus
 • Handelen bij eclampsie

 

Programma
 • 09.00 u.: onthaal en registratie
 • 09.30 u.: introductie 'Efficiënt teamwork tijdens urgenties: focus op non-technische factoren'
 • 10.30 u.: workshopsessie 1
 • 12.00 u.: broodjeslunch
 • 13.00 u.: workshopsessie 2
 • 14.45 u.: workshopsessie 3
 • 16.15 u.: slotbeschouwing
 • 16.30 u.: einde vorming

Vroedvrouwen die urgenties wensen te oefenen bij thuisbevallingen doen de bovenstaande 3 casussen in groep.  Er wordt gevraagd om eigen materiaal mee te brengen om een zo realistisch mogelijke urgentie te simuleren. Daarnaast wordt er dieper ingegaan op het effect van communicatie bij urgenties en de impact van een urgentie op een patiënt.

De theorie wordt kernachtig behandeld en is gebaseerd op actuele inzichten en richtlijnen. We oefenen individueel of in teamverband, onder begeleiding van onze docenten en aan de hand van realistische casussen. In ons skills lab (levensechte simulatie omgeving)  kan onbeperkt ervaring worden opgedaan met het effectief oplossen van noodsituaties.

 

Deelnameprijs

€160, inclusief catering en digitale syllabi

De navormingen van de Karel de Grote Hogeschool komen in aanmerking voor de KMO-portefeuille. Erkenningsnummer: DV.010154

 

Locatie

Campus Zuid
Brusselsestraat 45
2018 Antwerpen

 

Informatie en inschrijven

Meer informatie en inschrijvingen via https://www.kdg.be/levensreddendevaardigheden-verloskunde