Limburgs Vroedvrouwen Congres - PXL en UHasselt, Hasselt

Datum

Deze vorming gaat door op 22 april van 13u tot18u

 

De UHasselt en de Hogeschool PXL slaan de handen in elkaar en gaan het engagement aan om jaarlijks, het Limburgse Vroedvrouwencongres te organiseren. Dit academiejaar is het centrale thema de STAN materie. Op dit congres wordt zowel de STAN materie opnieuw aangeboden, met casussen die uit de praktijk afkomstig zijn en wordt de mogelijkheid geboden om op het einde van de vorming aan een examen deel te nemen. Verder biedt het ook nog de mogelijkheid om actuele thema’s uit het vroedkundig veld te behandelen.


Wil je graag je kennis onderhouden over foetale monitoring en blijf je graag op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het vakgebied? Hou dan zeker donderdag 22 april 2021 vrij voor de eerste vormingsnamiddag die de Universiteit Hasselt en de Hogeschool PXL organiseren. Via voordrachten en praktijkervaringen wil het congres inspireren, handvatten aanbieden en prikkelen om blijven te leren.

 

Programma

 

  • 13u00: Onthaal
  • 13u10: Inleiden tussen te vroeg en te laat Prof. Dr. Yves Jacquemyn

Het debat over inleiden van de bevalling kenmerkt zich door hypes, polarisatie en vast-geroeste dogmata. Tijdens het voorbije lustrum vielen nogal wat zekerheden over de interactie van inductie en uitkomst van de partus. Deze voordracht zal nieuwsgierige geesten meer doen twijfelen en zoeken, de anderen zullen hun vooroordelen bevestigd horen.

  • 14u10: De kraamafdeling anno 2020 of hoe corona ook de dagelijkse werking van een kraamafdeling verandert Vroedvrouwen Jessa ziekenhuis

De sprekers brengen thema’s aan als een eerste kennismaking met corona, de shock, de werking aanpassen naar aanleiding van de coronamaatregelen, de flexibiliteit en de voordelen. Dit aan de hand van een chronologische verslag en anekdotes vanuit de praktijk.

  • 15u00: Pauze met koffie en cake
  • 15u30: STAN : wat is er nu van? Prof. Dr. Wilfried Gyselaers

Richtlijnen voor het interpreteren van een cardiotocogram met of zonder foetaal elec-trocardiogram zijn uitvoerig beschreven en herschreven. Voor vele perinatale gezond-heidswerkers is dit veelvoud aan informatie verwarrend, wat de toepassing ervan in de dagelijkse praktijk bemoeilijkt. Deze voordracht zoomt in op de essenties van foetale bewaking naar gebruik, training, uitkomst en medicolegale implicaties. Om de spreker de mogelijkheid te geven om de lezing op maat te brengen, vragen we u om vrijblijvend deze vragenlijst in te vullen voor donderdag 15 april.16u30: De PREMOM II studie: telemonitoring bij zwangeren met een verhoogd risico op het ontwikkelen van gestationele hypertensieve aandoeningen Dr. Dorien Lanssens
Wereldwijd lijdt vijf tot acht procent aan gestationele hypertensieve aandoeningen (GHA). Deze complicatie is geassocieerd met maternale en neonatale morbiditeit en mortaliteit. Om het verhoogd risico op GHA prenataal nauwgezet te kunnen opvolgen, kan er telemonitoring (TM) toegevoegd worden aan hun prenatale follow-up. Heeft TM een toegevoegde waarde in het zorgproces van zwangeren met een verhoogd risico op GHA? Dit werd onderzocht in de Pregnancy Remote Monitoring (PREMOM) studie.

  • 17u30: Slot - Afleggen STAN-examen

 

Deelnameprijs

Externen: €40

Personeelsleden: €30

Studenten: €20

 

Locatie

Elfde-Liniestraat 24
3500 Hasselt

 

Informatie en inschrijven

Meer informatie en inschrijvingen via PXL

 

Alexandra Cloostermans
Coördinator levenslang leren
gsm +32 474 34 55 62
E-mail:
alexandra.cloostermans@pxl.be