MTH Verloskunde (Therapeutische Homeopatische Module Verloskunde) - Boiron, Antwerpen

Datum

Programma

In deze module worden de rol van de de “Materia Medica” (werk dat alle essentiële info ivm klinische homeopathie bevat) alsook de bijzonderheden van een homeopatisch consult besproken. 

De verschillende fasen van de zwangerschap (pré en post), de technische handeling bij de bevalling, de nazorg van de pas bevallen mama, borstvoeding maar ook de kwaaltjes van de boreling komen ruimschoots aan bod. Verder worden de homeopatische begrippen “gevoelig type” en “aanleg” uitgelegd.

Boiron organiseert deze opleidingen in samenwerking met het CEDH (centrum voor onderwijs en ontwikkeling van homeopathie).

Tweedaagse opleiding op 11 en 12/12/2021.
 


Deelnameprijs

300€ (lessen,lesmateriaal en maaltijden inbegrepen)
 


Locatie

Crowne Plaza te Antwerpen
 


Informatie en inschrijven

Inschrijven kan via e-mail aan uw vertegenwoordiger of aan daniel.vandyck@boiron.be of aan jochen.deroo@boiron.be op voorwaarde dat u de consensus module of een opleiding in de homeopathie heeft gevolgd (attest).