Negendaagse opleiding perinatale counseling - Draag-Kracht, Aartselaar

Datum

Deze opleiding gaat door op 7/9;   14/9;   22/9;   29/9;   20/10;   27/10;   10/11;   17/11;   24/11;   22/12

Het krijgen van een baby is een bijzondere levensgebeurtenis die gepaard kan gaan met een toenemende psychische kwetsbaarheid. Vele jonge gezinnen ervaren deze periode als een ‘broze wolk’ met episoden van emotioneel onevenwicht. Eén op vijf vrouwen en één op tien mannen heeft werkelijk psychische problemen. Bijgevolg groeit het onderzoek en maatschappelijk debat, alsook de overheidsaandacht aangaande perinatale mentale gezondheid. Parallel aan deze beweging is de vraag ontstaan naar een gedegen opleiding om kwalitatieve psychologische zorg te kunnen bieden aan (aanstaande) moeders. Ondertussen heeft ons team van experten reeds 200 hulpverleners opgeleid in de perinatale psychologie. Hierbij vertrekken we vanuit een wetenschappelijk kader dat we onmiddellijk vertalen naar concrete handvaten voor in de praktijk. Zodoende zijn professionelen na de opleiding in staat om:

  • Te doen aan preventie, detectie en begeleiding bij psychologische moeilijkheden en stoornissen in het peripartum aan de hand van gesprekstechnieken en psychotherapeutische technieken,
  • Een zorgnetwerk uit te werken rondom de mama en haar gezin,
  • Kennis en kunde te verkrijgen inzake geselecteerde thema’s in de perinatale periode, meer bepaald: infant mental health (hechting,...), beleving partners, interculturele verschillen, rouw, fertiliteitstraject, seksualiteit, intrafamiliaal geweld, medicatiegebruik, sociale kaart, impact van perinatale stress van mama op baby, suïcide uitingen.

DOELGROEP

Professionelen (psychiaters, psychologen, gynaecologen, vroedvrouwen, seksuologen, coaches, kraamverzorgenden, doula's, maatschappelijk werkers, kinesisten, huisartsen,…) die zich willen bekwamen in het psychologisch ondersteunen van vrouwen en hun gezin vanaf zwangerschapswens tot twee jaar na de geboorte. Bij de casusbesprekingen worden hulpverleners met dezelfde achtergrond samengebracht. 

 

Programma

Het volledige programma en per dag en de verschillende experten/ervaringsdeskundigen kan u raadplegen op Draag-Kracht

 

 

Deelnameprijs

1550 Euro (excl. BTW) waarvan u zelf 1085 Euro (excl. BTW) betaalt na tussenkomst van de KMO portefeuille. Zowel zelfstandigen (in bijberoep) als KMO’s kunnen deze premie aanvragen. Lunch, drank en cursusmateriaal zijn inbegrepen in de prijs.

 

Locatie

Draag-Kracht: Kontichsesteenweg 44, 2630 Aartselaar

 

Informatie en inschrijven

Info en inschrijven via www.draag-kracht.be