Negendaagse opleiding perinatale counseling - Draag-Kracht, Aartselaar

Datum

Deze opleiding gaat door op 11/9, 18/9, 2/10, 23/10, 13/11, 27/11, 4/12 en 18/12/2020

Het krijgen van een baby is een bijzondere levensgebeurtenis die gepaard kan gaan met een toenemende psychische kwetsbaarheid. Vele jonge gezinnen ervaren deze periode als een ‘broze wolk’ met episoden van emotioneel onevenwicht. Eén op vijf vrouwen en één op tien mannen lijdt werkelijk aan een psychiatrische aandoening, waarvan slechts een gering percentage gepaste hulp krijgt. Bijgevolg groeit het onderzoek en maatschappelijk debat, alsook de overheidsaandacht aangaande perinatale mentale gezondheid. Parallel aan deze beweging is de vraag ontstaan naar een gedegen opleiding om kwalitatieve psychologische zorg te kunnen bieden aan (aanstaande) moeders. Zorgverleners geven namelijk aan dat ze in dit kader vaak concrete handvaten missen. Daarnaast botsen ze meermaals op weerstand om hulp te zoeken bij een psycholoog of psychiater. Zodoende wil deze opleiding tegemoet komen aan de behoefte van professionelen om zelf aan de slag te gaan met psychologische thema’s in het peripartum en te motiveren tot gespecialiseerde hulpverlening indien aangewezen.

 

Programma

Verscheidene experten in hun vakgebied bieden een theoretisch kader en praktische tools die zorgverleners in het peripartum staat stellen om:

  • Normale psychologische veranderingen te herkennen en te begeleiden d.m.v. gesprekstechnieken en meer gespecialiseerde psychotherapeutische technieken;
  • Risicofactoren na te gaan inzake de ontwikkeling van psychiatrische stoornissen, alsook een zorgnetwerk uit te bouwen indien nodig;
  • Symptomen van psychiatrische stoornissen te detecteren, eerste psychologische hulp te bieden en gericht door te verwijzen;
  • Kennis en kunde te verkrijgen inzake geselecteerde thema’s in de perinatale periode, meer bepaald: hechting, beleving partners, interculturele verschillen, rouw, fertiliteitstraject, seksualiteit, partnergeweld, medicatiegebruik, suïcide uitingen en agressie. 

Het volledige programma en per dag en de verschillende experten/ervaringsdeskundigen kan u raadplegen op Draag-Kracht

 

 

Deelnameprijs

€1490, excl. btw waarvan u zelf €1043 (excl. btw) betaalt na tussenkomst van de KMO portefeuille. Zowel zelfstandigen (in bijberoep) als KMO’s kunnen deze premie aanvragen.

Lunch, drank en cursusmateriaal zijn inbegrepen in de prijs.

Educatief verlof: De opleiding staat geregistreerd onder het nummer ODB-0003335 in de databank.

 

Locatie

Draag-Kracht
Kontichsesteenweg 44
2630 Aartselaar.

 

Informatie en inschrijven

Info en inschrijven via www.draag-kracht.be