Aanvragen en verlengingen Good Practice Logo

Sinds de lancering van het nieuwe kwaliteitskader t.e.m. 31 december 2020, keurde de VBOV 368 aanvragen voor Good Practice Logo’s van individuele vroedvrouwen goed. Deze vroedvrouwen ontvingen een bevestigingsmail en het logo is zichtbaar op onze website.

Voor de volgende vroedvrouwen wordt het logo vanaf 6 januari 2021 niet langer toegekend en van de website verwijderd:

  1. Vroedvrouwen die onvolledige dossiers indienden en waarvoor we na verschillende opvolgingsmails geen antwoord en/of nieuwe aanvraag ontvingen. De aanvraagprocedure voor deze dossiers wordt vanaf vandaag stopgezet.
  2. Vroedvrouwen die geen GPL toegewezen kregen volgens de nieuwe procedure.
  3. Vroedvrouwen die in het verleden het logo droegen maar het logo niet opnieuw hebben aangevraagd volgens de nieuwe procedure.

Op basis hiervan zullen we de komende twee weken nagaan of de relevante vroedvrouwenpraktijken het logo toegekend krijgen en dit op de website aanpassen. Volgens het nieuwe kwaliteitskader ontvangt een praktijk een GPL indien elke aangesloten, individuele vroedvrouw het logo draagt.

Uiteraard blijft het mogelijk om op elk moment het logo aan te vragen volgens het intern reglement. Binnen de drie maanden evalueert de GPL-commissie de dossiers en kan het logo (opnieuw) toegekend worden.

Het is altijd mogelijk dat jouw dossier niet goed is aangekomen. Heb jij zelf een pdf ontvangen van je aanvraag/engagementsverklaring maar nooit een reactie van ons ontvangen? Dan is de kans groot dat je aanvraag in de spam is terechtgekomen. Neem dan zeker snel contact met ons op.

Vragen of bedenkingen? Mail naar wetenschap@vroedvrouwen.be.