Aanvragen telematicapremie 2020 zijn geopend

De telematicapremie is een forfaitair bedrag van €800 dat het RIZIV betaalt aan vroedvrouwen die aan bepaalde voorwaarden voldoen in het kader van E-gezondheid.
Je kan de telematicapremie 2020 online aanvragen via de module “Mijn premieaanvragen” van de MyRIZIV-toepassing vanaf 19 juli tot en met 31 oktober 2021. De premie 2020 wordt normaliter uitgekeerd vóór het einde van de maand december 2021.
Lees meer over de telematicapremie en de voorwaarden op de website van het RIZIV.