Adviezen van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen

De Federale Raad voor de Vroedvrouwen is opnieuw opgestart. Minister Vandenbroucke stelde reeds een aantal adviesvragen in verband met het beroep vroedvrouwen. Deze worden weloverwogen beantwoordt vanuit de raad.

Volgende vragen zijn momenteel actueel: