Beroepskwalificaties vroedvrouw

De overheid is volop bezig om de nodige kwalificaties van alle beroepen in kaart te brengen, dus ook het beroep van vroedvrouw. Vanuit de overheid werd gevraagd om een werkgroep samen te stellen en een beroepskwalificatiekader uit te werken met de volgende focus: “ Wat wordt van een vroedvrouw verwacht, eens ze een tweetal jaar in het werkveld actief is”. De werkgroep, aangesteld vanuit de Raad van Bestuur van VBOV, ontwikkelde onder begeleiding van de onderwijsadviseur van het Agentschap een eerste versie. Als basis werd het beroepsprofiel gebruikt. Het Agentschap gaf  toestemming om het kader op te bouwen aan de hand van de CanMEDS competenties, een bruikbaar en bekend competentiekader dat bestaat uit 7 rollen. Vervolgens werd het kader voorgelegd aan talrijke experten binnen en buiten de beroepsorganisatie. Dit was een zeer intensieve opdracht waarin alle elementen in het beroepskwalificatiekader grondig besproken werden.   Het  document werd eerst binnen de beroepsorganisatie bijgestuurd. Daarna werd het beroepskwalificatiekader via online focusinterviews aan andere zorgberoepen voorgesteld. We waren tevreden dat gynaecologen, neonatologen en pediaters, huisartsen, verpleegkundigen, psychologen, diëtisten, kinesitherapeuten, medewerkers van Kind en Gezin dit document nog verder verfijnden. Een multidisciplinair gevalideerd beroepskwalificatiekader van de vroedvrouw zal nu een standaard procedure doorlopen. We willen het proces in volledige transparantie delen via de website zodat elke vroedvrouw dit verder mee kan volgen.


 

Waar zitten we in het proces?

Zoals jullie hieronder kunnen lezen is de eerste stap in het proces afgewerkt. De volgende stappen zijn toegelicht door de onderwijsadviseurs.
 

Beroepskwalificatie

Stap 1: Beroepskwalificatiedossier opstellen

Wat: Een beroepskwalificatiedossier maak je door een beroep te definiëren, de nodige competenties te bepalen en de context, autonomie en verantwoordelijkheid van de beroepsbeoefenaar te beschrijven.

Door wie: Vertegenwoordigers van de arbeidsmarkt ondersteund door procesbegeleiders van AHOVOKS

Timing: Wij hebben het beroepskwalificatiedossier al opgesteld.

 

Stap 2: Beroepskwalificatiedossier valideren

Wat: Kan je een beroep uitoefenen op basis van de competenties beschreven in het beroepskwalificatiedossier? En hebben deze competenties een maatschappelijke, culturele of arbeidsmarkt-relevante waarde? Dat wordt gecontroleerd tijdens de validering.

Door wie: De valideringscommissie: vertegenwoordigers van de interprofessionele sociale partners, VDAB, Vlaio en AHOVOKS.

Timing: Deze gaat op 22 april naar de valideringscommissie om gevalideerd te worden.

 

Stap 3: Beroepskwalificatiedossier inschalen

Wat: Het beroepskwalificatiedossier krijgt een VKS-niveau toegewezen op basis van de Vlaamse inschalings-methode.

Door wie: De inschalingscommissie: vertegenwoordigers van SERV, Vlor, VDAB, Vlaio en AHOVOKS.

Timing: Op 6 mei normaal gezien naar de inschalingscommissie om ingeschaald te worden.

 

Stap 4: Beroepskwalificatie erkennen

Wat: Op basis van de resultaten van de validering, de inschaling en een kwaliteitsonderzoek van het volledige proces wordt de beroepskwalificatie erkend.

Door wie: De Vlaamse regering

Timing: zomervakantie

 

Stap 5: Beroepskwalificatie registreren

Wat: De erkende beroepskwalificatie wordt opgenomen in de kwalificatiedatabank.

Door wie: AHOVOKS

Timing: enkele dagen na stap 4

 

Online traceerbaarheid

Het beroepskwalificatiedossier Vroedvrouw wordt 22 april voorgelegd aan de valideringscommissie en zal in principe kunnen ingeschaald worden op 6 mei. Zodra een beroepskwalificatie erkend is, staat het in de publiek kwalificatiedatabank die je via de website kan raadplegen. Dat is voor alle beroepskwalificaties zo.

 

TER INFO

Onderwijsadviseur: Inge Biot

Vlaamse Overheid

AHOVOKS-Agentschap Hoger Onderwijs, Volwasenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen

Afdeling Kwalificaties en Curriculum

T 0032 (0)2 553 91 88

Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel

www.ond.vlaanderen.be

 

Download hier het 'Beroepskwalificatiedossier vroedvrouw'