Binnenkort BTW op niet-therapeutische behandelingen

Vanaf 1 januari 2022 zullen enkel therapeutische behandelingen en ingrepen bij medici en paramedici nog vrijgesteld zijn van btw. Dit betekent dat ook niet-therapeutische zorg door vroedvrouwen, zoals bvb; babymassage, onder het btw-stelsel zullen vallen. Zorgverleners die minder dan 25.000 euro omzet halen uit niet-therapeutische prestaties, kunnen wel opteren voor de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen. Ook dan moeten zij evenwel formaliteiten naleven zoals melding doen bij het btw-kantoor, een btw-nummer aanvragen en een aan de btw-regels aangepaste boekhouding voeren. Welke behandelingen btw-plichtig worden en dus als niet-therapeutisch worden bestempeld, moet nog worden afgesproken.
Download het wetsontwerp
Lees het artikel in De Tijd