Dematerialisatie van het geneesmiddelenvoorschrift

Het RIZIV werkt momenteel aan alternatieven voor het (papieren) bewijs van elektronisch voorschrift. Vanaf 15 september 2021 wordt een zachte overgang voorzien naar het “gedematerialiseerd” voorschrijven zodat meer tijd vrijkomt voor het verlenen van zorg aan de patiënten en cliënten. De patiënt/cliënt kan dan zelf kiezen voor de optie om geen papieren bewijs van elektronisch voorschrift te ontvangen.
Lees meer op de website van het RIZIV.