Digitale tool Born in Belgium Pro voor ondersteuning van mama's met psychosociale noden

1/5 van de zwangere vrouwen ervaart mentale problemen, 75% blijft onder de radar

Wil jij als vroedvrouw mee ondersteuning bieden voor mama’s met psychosociale noden?

Dan kan het RIZIV-project Born in Belgium Professionals u hierin ondersteunen!

Hoe? Met behulp van een digitale tool die:

  • Gratis wordt aangeboden door het RIZIV
  • Geïntegreerd kan worden in Emergentis, Allsoft en Patientmanager
  • Kwetsbaarheden in kaart brengt en zorg op maat voorstelt  
  • Gebruik maakt van de sociale kaart
  • Multidisciplinair over de zorglijnen heen gedeeld kan worden om nog beter te kunnen samenwerken

Interesse? Neem contact op met info@borninbelgiumpro.be

Meer info? Bekijk onder website: Born in Belgium Pro