Draaiboek perinatale vormingen

Samen met Expoo werkten de ECK’s ( Expertisecentra Kraamzorg ) de voorbije jaren aan het uitwerken van een draaiboek voor het geven van perinatale vormingen. Het is eindelijk zo goed al klaar en dit najaar start men met de Train-the-trainer waarin deelnemers leren hoe ze met het draaiboek moeten werken. Daarna wordt het draaiboek ter beschikking gesteld van wie de vorming volgde. Meer informatie vind je hier.