Flowchart verlengde geelzucht

Sinds 1 oktober 2021 spoort Kind en Gezin systematisch zuigelingen op met verlengde geelzucht. De kans dat verlengde geelzucht (verlengde neonatale icterus) of bleke stoelgang symptomen zijn van een ernstige ziekte neemt sterk toe na de leeftijd van 2 weken. Indien deze kinderen tijdig doorverwezen worden, kan een tijdige behandeling blijvende morbiditeit voorkomen. Er worden door de verpleegkundigen en CB-artsen aan iedere ouder 3 vragen gesteld op 3 leeftijden, zoals weergegeven in bijgevoegde flowchart
In afspraak met Kind en Gezin zullen ook vroedvrouwen hierin betrokken worden. We voorzien binnenkort een webinar om de vroedvrouwen goed te informeren.