Kosteneffectiviteit van mentale gezondheidsinterventies tijdens en na de zwangerschap: een systematische review

Mentale gezondheidsproblemen tijdens en na de zwangerschap, zoals depressie, angst, posttraumatische stressstoornis (PTSS) of verslaving, komen vaak voor en kunnen levenslange gevolgen hebben voor zowel de ouders als het nageslacht. Deze
review onderzoekt de kosteneffectiviteit van interventies om deze problemen aan te pakken, beoordeelt de methodologische kwaliteit van de geïncludeerde studies, en geeft suggesties voor verder onderzoek. 

Gezien het belang van het onderwerp is er een betrekkelijk gering aantal studies die de kosteneffectiviteit onderzochten van interventies om geestelijke gezondheidsproblemen tijdens en na de zwangerschap aan te pakken. Het schaarse beschikbare bewijs suggereert een goede algemene prijs-kwaliteitverhouding. Waarschijnlijk wordt de kosteneffectiviteit onderschat omdat dure lange termijn gevolgen voor het nageslacht systematisch buiten beschouwing worden gelaten. Voor verscheidene frequent voorkomende aandoeningen werd geen bewijs gevonden. Verder onderzoek is nodig om betrouwbare gegevens te verkrijgen over de doeltreffendheid op lange termijn en om de methodologische uitdagingen aan te pakken.

Download hier het volledige artikel.